Tuomas Hallenberg
Puheenjohtajan palsta

Hirvieläinkannat hallintaan

Maakunnista on paikoin tihkunut huolestuttavia yhteydenottoja peura- ja hirvikantojen sekä kaatolupamäärien kehityksestä; on taas kerran aika arvioida, ovatko asiat tasapainossa. Peurakanta on monin paikoin kasvanut erittäin tiheäksi, ja joillakin alueilla liikenne- ja maatalousvahinkojen hallitsemiseksi kannan kehitys on nyt syytä taittaa. Tavoitteena pitää olla tuottavat elinvoimaiset hirvieläinkannat, ja samanaikaisesti vahinkojen pitää olla hallinnassa.

Jututettuani tuttuja metsästäjiä voin sanoa, että muutoksella on kentän tuki. Metsästäjäliitto tiedottaa toimivista tavoista jakaa luvat seuroissa. Varmistetaan yhteistyössä järjestelmämme toimivuus ja lupamäärien soveltuvuus paikallisiin tilanteisiin ja tavoitteisiin.

Hirvikanta vaihtelee eri osissa maata. Valtaosin asia on hallinnassa, mutta niukkojen alueiden lisäksi on alueellisesti totuttua tiheämmän kannan alueita, joissa kannan leikkausta on syytä toteuttaa hallitusti. Sorkkaeläinten kannanhallinta on perusteltua tehdä suuralueilla. Muutamia vuosia sitten lanseeratut osallistavan toiminnan rakenteet, kuten alueelliset riistaneuvostot, ovat nyt toiminnallisessa testissä. Kaikkien toimijoiden on syytä tunnistaa roolinsa osana päätöksentekoa. Meille metsästäjille hyvät suhteet maanomistajiin ovat arvossaan. Niitä on syytä vaalia.

Kesä on koulutusten ja nuorisoleirien aikaa. Kiitokset jo ennalta Metsästäjäliiton vapaaehtoistyötä tekeville nuorisokasvatuksen teemavuoden hengessä! Panoksenne on merkittävä.