Metsähallituksen mailla saa jatkossa käyttää esimerkiksi tällaisia volframista valmistettuja patruunoita.
Metsähallituksen mailla saa jatkossa käyttää esimerkiksi tällaisia volframista valmistettuja patruunoita.

Kovien haulien kielto poistuu Metsähallituksen mailta

Metsähallituksen alueilla saa jatkossa käyttää patruunoita, joiden haulit ovat kovaa volframia, terästä tai rautaa.

Metsätalous Oy:n johtoryhmä on päättänyt luopua kovien haulien käyttökiellosta Metsähallituksen pienriista-alueilla. Käyttökiellon uudelleenarvioinnin todetaan tulleen ajankohtaiseksi Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) valmisteltua esityksen lyijyhaulikiellosta Ramsar-sopimuksen mukaisilla kosteikoilla. Sopimus sisällyttää kosteikon määritelmään myös turvemaat. Joten jos esitys menee läpi nykyisessä muodossaan, lyijykielto laajenee koskemaan Suomessa myös varsin isoa osaa metsistä.

Teräs on käytettävistä vaihtoehdoista paras, joten Metsähallituksen päätös on erittäin tervetullut. Jos kovien haulien käyttökielto jäisi voimaan, ainoaksi vaihtoehdoksi jäisi vismutti. Se on materiaalina sen verran harvinainen, että kysynnän lisääminen ei lisäisi tarjontaa eikä laskisi hintoja.

EU on tehnyt hyvin selväksi, että lyijystä halutaan vaihe vaiheelta eroon. Tieteellisten faktojen valossa sen käyttöä kosteikoilla on vaikea puolustaa ilman imagohaittoja metsästysharrastukselle. Lyijyn käyttöä vesilinnustuksessa ja bensiinissä on jo aiemmin rajoitettu ympäristö- ja terveyssyistä. Uusia rajoituksia kaavaillaan ammusten lisäksi myös muihin käyttötarkoituksiin.

ECHA:n työ on niin laajan rintaman tukemaa, että rajoituksilta on mahdoton välttyä. Kysymys on lähinnä siitä, missä muodossa ja millä aikataululla ne tulevat. Mikäli esitys menee läpi esitetyssä aikataulussa, rajoitukset ovat todennäköisesti voimassa 2020/2021. Metsästäjäliitto on tuonut voimakkaasti esiin ongelmakohtia ja pyrkinyt saamaan kiellot rajatuksi oikeille kosteikoille. Metsästysharrastuksen tulevaisuuden vuoksi metsästäjien on osoitettava, että kannamme huolta ympäristöstä. Siitä huolimatta ei pidä luoda kieltoja, joilla ei ole haettua ympäristövaikutusta.