Video

Helsingin poliisin hirvimiehet

Kolareissa loukkaantuneiden hirvieläinten, suurpetojen ja villisikojen jäljestäminen sekä suurpetojen karkotukset taajaan asutulta alueelta mielletään yleensä metsästäjien työksi. Helsinki on kuitenkin niin tiheästi asuttu alue, että siellä työnjako on hieman toisenlainen kuin muualla Suomessa.

Liikkuvan maalin ampuminen ei kuulu poliisin normaaliin koulutukseen, mutta kuten tarkkasilmäisimmät näkevät, näillä miehillä on osumat oikeassa paikassa.Liikkuvan maalin ampuminen ei kuulu poliisin normaaliin koulutukseen, mutta kuten tarkkasilmäisimmät näkevät, näillä miehillä on osumat oikeassa paikassa.

Helsingissä SRVA-henkilöt eivät kanna asetta. Helsingin poliisin riistakoulutetut eli niin sanotut hirvimiehet vastaavat kolareissa loukkaantuneiden tai pattitilanteeseen ajautuneiden eläinten lopettamisesta. Riistakoulutetut poliisit ovat pääasiassa metsästäjiä.

Koulutuspäivillä harjoiteltiin hyökkäävän villisian ampumista.

Koulutuspäivillä harjoiteltiin hyökkäävän villisian ampumista.

Hirvi rautatieasemalla

Jos pääkaupungissa sattuu kolari riistaeläimen kanssa, pyritään paikalle hälyttämään sillä hetkellä työskentelevistä partioista poliisi, joka on saanut riistakoulutuksen. Riistakoulutetuilla poliiseilla on kokemusta, kuinka loukkaantunut eläin lopetetaan kaupungin sykkeessä.

Helsingissä on noin 50 riistakoulutettua poliisia. Tarvittaessa poliisi voi käyttää metsästäjiä apuna esimerkiksi koiranohjaajina. Riistakoulutetut osaavat aikaisempien kokemusten perusteella myös päätellä eläinten mahdolliset pakoreitit ja sulkea tarvittaessa liikenteen.

Maaseutumetsästäjästä asia voi vaikuttaa monimutkaiselta, mutta kuvitelkaa itsenne aseen kanssa jahtaamaan vauhkoontunutta hirveä rautatieasemalla pahimpaan ruuhka-aikaan. Tällöin on luonnollista, että tilanteet on pystyttävä hoitamaan hienovaraisesti.

Myös tiedottamisella ja erityisesti sen ajoittamisella on suuri merkitys. Jos tiedotetaan, että hirviä on ruokailemassa Stockmannin nurkilla, on varmaa, että yleisömenestys on taattu. Toisaalta taas oikealla tiedonkululla voidaan vaikuttaa turvallisuuteen merkittävästi.

Koulutuspäivillä käydään läpi edellisen vuoden statistiikkaa ja muita ajankohtaisia asioita. Kuvassa Metsästäjäliitto kertoo villisian tuomista haasteista.

Koulutuspäivillä käydään läpi edellisen vuoden statistiikkaa ja muita ajankohtaisia asioita. Kuvassa Metsästäjäliitto kertoo villisian tuomista haasteista.

Eläinten lopettaminen

Jos hirvieläin ajautuu Kehä I:n sisäpuolelle, arvioidaan ensin voiko eläintä yrittää karkottaa turvallisesti. Jos se ei onnistu tai eläin on jo loukannut itsensä, on lopettaminen se viimeinen vaihtoehto.

Vauhkoontuneet eläimet ovat riski liikenteelle, mutta usein ne saattavat tulla esimerkiksi ikkunoiden läpi liiketiloihin. Hirvieläimiä on jouduttu myös lopettamaan parkkihalleihin sekä kerrostalojen sisäpihoihin ja välillä ne ovat kulkeneet liukuportaissakin.

Riistakoulutetut poliisit saavat normaalin asekoulutuksen lisäksi koulutusta pitkille aseille. Koulutusaseina ovat tarkkuuskiväärit sekä pumppuhaulikot, joista yleisemmin käytetään juuri pumppuhaulikkoa ja patruunana täyteistä.

Poliisilla on lisäksi patruunavalikoimassaan esimerkiksi niin sanottuja ramroundeja eli teräsjauhetäyteisiä. Ramroundit eivät läpäise eläintä ja ovat siten turvallisia erittäin vaikeissa olosuhteissa. Helsingissä ampumamatkat ovat erittäin lyhyitä, koska osumien on oltava aina varmoja.

Riistakoulutetun poliisin perustyökaluna toimii Remingtonin 870 Police Magnum pumppuhaulikko, jonka päällä varmat Aimpointin punapistetähtäimet.Riistakoulutetun poliisin perustyökaluna toimii Remingtonin 870 Police Magnum pumppuhaulikko, jonka päällä varmat Aimpointin punapistetähtäimet.

Tulevaisuus

Toistaiseksi Helsingin poliisin riistakoulutettuja työllistävät pääasiallisesti hirvieläimet. Hälytyksiä on muutamia kymmeniä vuodessa. Suurpetokantojen kasvu sekä levittäytyvä villisika saattavat tulevaisuudessa asettaa omat haasteensa Helsingin poliisille. Kaupungissa liikkuva karhu tai villisikakarju ei kuulosta poliisinkaan korvaan hyvältä.

Helsingin riistanhoitoyhdistys ja poliisi ovat tehneet yhteistyötä jo vuosikymmeniä. Nyt myös Metsästäjäliitto on ollut jo muutaman vuoden mukana poliisin riistakoulutuspäivillä luennoimassa, ja ampumaradalla on päästy harjoittelemaan esimerkiksi hyökkäävän villisian ampumista.

Video