Suomen susitilanne kansainvälisessä keskustelussa

Suomen susitilanne oli esillä CIC:n paneelikeskustelussa Madridissa. Kokouksen yhteydessä pohjoismaiden metsästäjäjärjestö NHA julkaisi yhteisen kannanoton, jossa vaaditaan komissiota siirtämään susi luontodirektiivin liitteeseen V Ruotsissa ja Suomessa.

Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg piti 4.5. alustuspuheenvuoron kansainvälisen riistansuojeluneuvosto CIC:n vuosikokouksessa Madridissa. Hallenberg nosti suden kannanhoitoa käsittelevää paneelikeskustelua edeltäneessä puheenvuorossaan esille Suomen susitilanteen metsästäjien näkökulmasta.

– Nykyinen poikkeuslupakäytäntö on kankea ja toimimaton. Lupapäätöksistä tehdyt valitukset ovat asettaneet oikeuslaitoksen tahtomattaan metsästystä säätelevän toimijan rooliin, Hallenberg totesi.

Tilaisuus oli erinomainen paikka tuoda metsästäjien ääni kuuluville niin komission edustajille kuin valtiotason päättäjille sekä lehdistölle ympäri maailman.

– Meillä on näyttöjä osaamisesta, karhun ja ilveksen kannanhoitomallit ovat kokonaisuutena varsin toimivia. Suomi ansaitsee komission luottamuksen ja kansalliset viranomaisemme liikkumatilaa myös susikannan hoitoon liittyvässä päätöksenteossa. Ensi kaudelle tarvitaan ratkaisut, joilla riittävä metsästys turvataan, Hallenberg kiteytti.

Toisena alustajana toimi maa- ja metsätalousministeriön erätalousyksikön päällikkö Vesa Ruusila. Komission ympäristöasioiden pääosaston luonnonsuojeluyksikön päällikkö Nicola Notaro kertoi komission linjan sudensuojelussa. Suomesta paneeliin osallistui Anne Ollila Paliskuntain yhdistyksestä.

NHA edellyttää komissiolta toimia suden kannanhoidon joustavoittamiseksi

Kokouksen yhteydessä Pohjoismaiden metsästäjäjärjestö NHA julkaisi yhteisen kannanoton, jossa vaaditaan komissiota siirtämään susi luontodirektiivin liitteeseen V Ruotsissa ja koko Suomessa. Muutos mahdollistaisi joustavamman kannanhoidon.

– Edellytämme, että komissio ryhtyy toimiin liitemuutosten joustavoittamiseksi, koska sekä parlamentti että valtaosa jäsenvaltioista ovat esittäneet muutosta, Torbjörn Larsson Pohjoismaiden metsästäjäjärjestön puheenjohtaja linjaa.

– Komission päätöksen seurauksena jäsenvaltioiden on yhä vaikeampi täyttää direktiivin velvoitteita – samanaikaisesti sekä suojella sutta että ottaa huomioon susialueilla elävien ihmisten taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset vaatimukset, Larsson kuvaa.

Nordic Hunters’ Alliance (NHA) on pohjoismaisten metsästäjien yhteistyöelin. Tällä hetkellä se edustaa noin 600 000 metsästäjää Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa. Suomen Metsästäjäliitto on NHA:n jäsen.