Panu Hiidenmies
Panu Hiidenmies
@ Phiisi
Ledaren

Det förtjusande rådjuret

Rådjuret är vårt minsta hjortdjur. För några år sedan kunde vi glädjas åt en ökning av rådjursbeståndet. För hård beskattning och ett högt rovdjurstryck fick emellertid beståndet att minska på nytt. Man lyckades inte med att jaga rådjur tillräckligt försiktigt och det spirande beståndet överbeskattades på många håll. Den naturliga avgången var också stor. Särskilt lodjur och räv gjorde rejäla hål i rådjursbestånden.

Rådjuret är ett tacksamt objekt för viltvård. När beståndet klarar beskattning erbjuder viltet varierade jaktmöjligheter. Rådjur gör ståtliga och eftertraktade troféer. Köttet är utmärkt och bytet är lätt att hantera. Jakt med drivande och stötande hund, pyrschjakt och lockjakt är de vanligaste formerna av rådjursjakt. Traditionell vakjakt vid rådjurens betesmarker förekommer också.

Rådjuret bjuder dessutom naturobservatörer på fina upplevelser. Djuret är en förtjusande syn och dessutom lite hemlighetsfullt. Dess sinnen är skarpa och dess rörelser snabba. Rådjuret är ett eftertraktat byte.

I Finland följer vi tyvärr inte rådjursbeståndets storlek så värst noga med hjälp av viltforskningens metoder. Statistik förs i alla fall över bytet. Enligt uppgifter från jaktföreningarna visar rådjursbestånden igen tecken på återhämtning. Det är en glad nyhet. Ett jaktbart rådjursbestånd innebär en mängd utmärkta möjligheter. Särskilt så här i samband med vårens råbocksjakt känns det ofta som om det till och med kunde finnas plats för lite fler rådjur i Finland. Det kan vara något för jaktföreningarna att fundera på, nu när beståndet än en gång ser ut att återhämta sig.

Redaktion, Jahti–Jakt

Panu Hiidenmies – chefredaktör, verksamhetsledare

panu.hiidenmies@metsastajaliitto.fi, 010 841 0052

Sara Seppälä – redaktionssekreterare

sara.seppala@metsastajaliitto.fi, 010 841 0055 / 050 442 9848

Teemu Simenius – redaktör, organisationschef

teemu.simenius@metsastajaliitto.fi, 010 841 0053

Ere Grenfors – redaktör, utbildningschef

ere.grenfors@metsastajaliitto.fi, 010 841 0057

Kai Tikkunen – redaktör, informatör

kai.tikkunen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0056

Jaska Salonen – redaktör, medelanskaffare

jaska.salonen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0062 / 040 561 5076

Pekka Karhunen – redaktör, jaktskytte

pekka.karhunen@metsastajaliitto.fi, 040 777 7202

Jahti-Jakt är Finlands Jägarförbunds medlemstidning

Redaktion

Finlands Jägarförbund

Kinturinkuja 4, PL 91

11101 Riihimäki

puh. 010 841 0050

fax. 010 841 0051

suomen@metsastajaliitto.fi

jahti@metsastajaliitto.fi

www.metsastajaliitto.fi

Prenumerationer

010 841 0050

Annonsförsäljning

Jaska Salonen 010 841 0062

metsastajaliitto.fi/mediakortti

Layout

Magnus Scharmanoff,
Aste Helsinki Oy

Digiproduktion

Aste Helsinki Oy

astehelsinki.fi

Digi-Jakt utkommer år 2016 sju gånger

(januari, mars, maj, juni, augusti, oktober)

Den tryckta Jahti-Jakt utkommer med fem nummer i året

(februari, april, juli, september och december)

50:de årgången

Upplaga 143 556 (LT 2011)

ISSN 1234-3090