Jägarförbundet erbjuder sina medlemmar bland annat en olycksfallsförsäkring för talkoarbete. Bild: Teemu Simenius.
Jägarförbundet erbjuder sina medlemmar bland annat en olycksfallsförsäkring för talkoarbete. Bild: Teemu Simenius.

Dra nytta av dina medlemsförmånsförsäkringar

Jägarförbundet tar hand om sina medlemmar genom att erbjuda flera praktiska försäkringar. Läs vidare för att få veta i vilka situationer förbundets försäkringar ger dig skydd!

Jägarförbundet har tecknat flera försäkringar hos If för sina medlemmar: en olycksfallsförsäkring för talkoarbetare, en ungdomsförsäkring för juniorerna och en ansvarsförsäkring för medlemsföreningarna. Alla de här försäkringarna är fullständigt avgiftsfria för medlemmarna.

Olycksfallsförsäkringen för talkoarbetare är avsedd som skydd för personer som deltar i talkoarbete och annat oavlönat arbete som ordnas inom distrikten och föreningarna. Försäkringen täcker olycksfall som sker under talkoarbetet, såsom vårdkostnader orsakade av olyckor i samband med byggandet av jakttorn. Olycksfallsförsäkringen för talkoarbetare är en medlemsförmån, så Jägarförbundets medlemmar betalar inget för försäkringen.

Under 20-åriga förbundsmedlemmar skyddas med en olycksfallsförsäkring. Försäkringen är i kraft under läger och utfärder som ordnas av Jägarförbundets distrikt och föreningar, jaktskytteträningar och tävlingar. Även denna försäkring är avgiftsfri för medlemmarna.

För medlemsföreningarna har en ansvarsförsäkring tecknats med tanke på olyckshändelser i samband med föreningsverksamheten. I praktiken skyddar försäkringen om en medlemsförening har orsakat en utomstående skada i samband med föreningsverksamheten, och föreningen är skyldig att ersätta skadan. Föreningens självrisk är 200 euro per skada.

Utöver medlemsförsäkringarna har du nytta av ditt medlemskap i Jägarförbundet också när du tecknar försäkringar för dig själv och din familj. Förbundets medlemmar och deras makar har rätt att teckna Finlands mest förmånliga livförsäkring Primus. För barn erbjuds dessutom en förmånlig Primus-olycksfallsförsäkring. Försäkringarna tecknas hos Ifs partner, försäkringsbolaget Kaleva.

Medlemmar i Jägarförbundet som tecknar alla sina försäkringar hos If kan få upp till 16 procent rabatt på premierna och en egen servicerådgivare. De år då inga skador anmält samlar medlemmarna dessutom reda pengar på sitt If Självriskkonto, så att självrisken blir mindre när olyckan faktiskt är framme.

Läs mer om försäkringar för jägare (på finska): https://if.fi/metsastajat

Så här fungerar ansvarsförsäkringen för föreningsverksamhet

Ansvarsförsäkringen för föreningsverksamhet är för många en kuriositet bland försäkringarna. I praktiken är försäkringen till nytta när en förening i sin verksamhet råkar vålla en skada som den enligt lag bär ansvaret för. Vi samlade ihop några praktiska exempel på situationer där ansvarsförsäkringen har kommit till nytta.

Ner i diket för att komma undan röjningsarbetet

En av Jägarförbundets medlemsföreningar hade tagit på sig den lokala vägmyndighetens uppgift att röja vägrenarna i sin by. Under arbetet med röjningen fungerade inte trafikstyrningen som väntat, utan en bilist blev tvungen att väja ner i ett dike för att komma undan arbetslaget och de fällda träden. Bilen skadades, föraren lyckligtvis inte. Bilen var inte försäkrad.

Följd: Föreningen konstaterades bära skulden till olyckan, och ansvarsförsäkringen för föreningsverksamhet ersatte reparationen av bilen. Föreningen betalade självrisken på 200 euro.

Det gick illa för gästen

En av Jägarförbundets medlemsföreningar bjöd in ordförande i grannbyns förening på älgjakt. När han skulle klättra upp i passtornet gick det illa. Tornets stomme hade ruttnat och tornet föll ihop, så att ordföranden bröt armen och hans gevär skadades.

Följd: Ordföranden hade varken olycksfallsförsäkring eller hemförsäkring för geväret. Förbundets ansvarsförsäkring för föreningsverksamhet ersatte skadorna utöver självrisken på 200 euro, och föreningen betalade självrisken till ordföranden.

Från skidtävlingen direkt till sjukstugan

Natten före en tävling i älgskidskytte hade vädret slagit om och gjort ett par av utförslöporna på banan livsfarligt snabba. Ingen lade märke till förhållandena på morgonen, så inga varningsskyltar eller farthinder sattes upp vid utförslöporna. De första skidåkarna åkte omkull med allvarliga följder, och man fick lov att avbryta hela tävlingen.

Följd: Förbundets ansvarsförsäkring ersatte skadorna på föreningens vägnar. Föreningen betalade självrisken på 200 euro.