Lauri Kontro
Lauri Kontro
@ laurikontro
Från ordföranden

Holktalko

Den här våren har Yle gjort en fin och intressant insats för naturen, kampanjen ”En miljon fågelholkar”. Målet är att finländarna ska hänga upp en miljon holkar i naturen.

Kampanjen har visat sig engagera medborgarna. Jägarförbundet deltar också i talkot – och varför inte, jägarna är ju trots allt den bärande kraften för fågelholkskulturen i vårt land.

Jaktföreningarna har i många år ordnat holktalkon med sina egna holksvarvar. I de flesta av Jägarförbundets distrikt ordnas årligen återkommande holkdagar, då man delar ut gratis fågelholkar till alla och envar. Holksvarvarna går heta under jaktföreningarnas evenemang varje vår.

Vi gjorde en gång ett försök att räkna ut hur många holkar jägarna bygger varje år och resultatet av våra beräkningar blev hundratusen holkar. Jägarna är bergsäkert den grupp i vårt land som år efter år orkar rusta upp och hänga upp det största antalet fågelholkar.

Det är inte utan orsak som jägarna ser sig själva som de bästa naturvårdarna. Det arbete som jägarna utför för att vårda naturen kommer hela samhället till nytta. Holktalkot är ett utmärkt exempel på det här arbetet. Både små och stora fåglar behöver holkar.

I år sätter jägarna utöver de vanliga holkarna också upp tubformade bon för andfåglar. Den här typen av holk är gjord av halm och kommer ursprungligen från USA, men har blivit allt mer populär också hos oss. Jägarförbundets mästare på andbon, Veli-Matti Pekkarinen, har startat en riktig folkrörelse för att underlätta situationen för bobyggande änder.

Häng upp en fågelholk eller bygg ett andbo. Naturen tackar dig!