Inom ramen för jaktskytteprojektet Metsästysammunnan ABC tar man fram en modell för utbildning i grunderna i jaktskytte för hela landet.
Inom ramen för jaktskytteprojektet Metsästysammunnan ABC tar man fram en modell för utbildning i grunderna i jaktskytte för hela landet.

Jaktskytteprojektet Metsästysammunnan ABC har inletts

Jägarförbundet utvecklar skytteutbildning för nybörjarjägare med finansiering från Viltcentralen. Instruktörsutbildningarna har nu börjat. Kom med om du känner att du har något att bidra med!

Jägarexamen förnyas i början av 2017. I den nya examen kommer inte att ingå skytteträning eller testning av skjutskickligheten. Det är fortfarande upp till var och en att förbättra sin skjutskicklighet. Jägarförbundet vill gärna hjälpa nya jägare med detta.

Jägarförbundet och Viltcentralen kom överens om att förbundet tar fram en enhetlig, riksomfattande modell och bildar ett nätverk av instruktörer för utbildning i grunderna i jaktskytte. Av denna anledning startades i fjol jaktskytteprojektet Metsästysammunnan ABC, som finansieras av Viltcentralen. Projektansvarig är Jussi Partanen.

Grunden en omfattande enkätundersökning

Projektet inleddes med en omfattande enkätundersökning, där man kartlade instruktörernas och utbildningsdeltagarnas åsikter om utbildningen i jaktskytte. Det är viktigt att lyssna på röster från fältet, för att i fortsättningen locka så många nybörjare som möjligt till skytteutbildningen. Det måste vara enkelt att delta i utbildningen, den ska motivera deltagarna till att utveckla sina färdigheter, den ska ge tillräckliga framgångsupplevelser och priset måste dessutom vara lämpligt.

Det behövs många instruktörer för att bilda och upprätthålla ett riksomfattande nätverk. Även denna grupps åsikter om utbildningens format och innehåll utreddes noggrant. Instruktörerna måste få ut något av instruktörsutbildningen, som ger dem motivation att ordna skytteutbildningar. Den ersättning som betalas för utbildningen är endast en delfaktor.

Nya utbildningsvideor

Under vintern och våren har många typer av utbildningsvideor producerats inom ramen för projektet. De behandlar grundläggande ämnen för nybörjare i ett koncist format som är lätt att ta till sig. I videorna behandlas till exempel olika vapentypers egenskaper, rengöring av vapen och mycket annat som alla jägare behöver veta. Personerna i videorna är yrkesfolk inom vapenbranschen, så deras tips är garanterat utmärkta.

Utöver utbildningsmaterialet har man också tagit fram träningsmoment som är lämpliga för nybörjare och lätta att genomföra. Träningsmomenten som ingår i jaktskytteutbildningen är inte direkt inriktade på att samla maximalt med poäng, såsom i tävlingsskyttegrenar. I stället hjälper de jaktliknande övningarna nybörjarjägaren att öva upp sin skjutskicklighet. Det är ändå viktigt att minnas att riktigt vilt inte har några cirklar eller siktpunkter markerade på kroppen.

Instruktörsutbildningarna inleds

I maj inleds instruktörsutbildningar för jaktskyttekurserna på olika håll i Finland. Den som vill bli instruktör måste delta i utbildningen för att få rätt att hålla jaktskyttekurser. Kolla Jägarförbundets eller distriktens webbplatser och kom med!

Ytterligare upplysningar ger projektansvarige Jussi Partanen tfn 010 841 0065.