Nyheter

Metsopolku en äventyrsstig med vilttema för ungdomar

Föreningen Kaanaan Erämiehet ordnade i april för andra gången en äventyrsstig med vilttema för ungdomar. På basis av de goda erfarenheterna från i fjol fick äventyrsbanan namnet Metsopolku (Tjäderstigen). Eftersom stigen redan fanns, var arrangemangen i år inte lika omfattande.

Längs äventyrsstigen fick barn och unga bekanta sig med bland annat bågskytte, luftvapen, miniatyrgevär och hagelgevär. Vid kontrollerna fick de bedöma avstånd och identifiera djur. De unga jägarna fick se hur retrievrar arbetar och vid den sista kontrollen fick de använda Nylands distrikts holksvarv till att göra en fågelholk. Vädret var gynnsamt med strålande solsken. Den drygt en kilometer långa äventyrsstigen fick i år mer än 100 besökare.

Ny energi fick deltagarna av soppan som serverades på målområdet och av trakteringen vid korvgrillningsplatsen halvvägs till mål. Vätsketillförseln sköttes med saft och kaffe. Deltagarna var idel glada miner när de begav sig hemåt med en alldeles egen fågelholk under armen.

Om din jaktförening har funderat på att ordna en äventyrsstig, läs då först artikeln i Jakt 3/2015 och ta kontakt med Jägarförbundets ungdomsansvariga henri.mutanen@metsastajaliitto.fi

Här kan du också se en videosammanställning av dagens äventyrsevenemang!

Jussi Partanen

Fall av fruktade CWD i Norge

I södra Norge har ett fall av den fruktade sjukdomen CWD (Chronic Wasting Disease) konstaterats hos en fjällren. Det är det första fallet sjukdomen som har konstaterats på den eurasiatiska kontinenten. CWD är en prionsjukdom, såsom BSE eller galna ko-sjukan. Sjukdomen är dödlig för hjortdjur, men smittar såvitt veterligt inte människan. Man var så skeptiskt inställd till fyndet i Norge att testet gjordes tre gånger, men resultatet blev positivt varje gång.

Sjukdomen konstaterades första gången vid ett forskningsinstitut i Colorado 1967. Det första fallet hos en vild hjort konstaterades 1981, likaså i Colorado. År 1996 upptäcktes ett fall hos en farmuppfödd hjort, och det var början till sjukdomens spridning. Numera har sjukdomen konstateras i ett tjugotal delstater i USA och i två provinser i Kanada. Mest effektivt har sjukdomen spritts från en hjortfarm till en annan via djur och foder.

Hos vilda djur, såsom vitsvanshjort, svartsvanshjort, Wapitihjort och älg, har fall av sjukdomen också dykt upp ur tomma intet på oförklarligt långa avstånd från varandra. I fråga om motsvarande sjukdomar är det i allmänhet bara hjärnan och ryggmärgen som sprider infektionen, men CWD smittar också via utsöndringar och verkar leva kvar i terrängen en längre tid. Sjukdomen är ett allvarligt hot mot både de vilda hjortdjursbestånden och rennäringen.

Länk till nyheten (på finska):

http://www.tiedetuubi.fi/luonto/tappavaa-hirvielaintautia-loytynyt-norjasta-prioni-uhka-niin-poroille-kuin-hirvillekin

Länk till info om CWD på Eviras webbplats:

http://www.evira.fi/portal/se/djur/djurhalsa+och+sjukdomar/djursjukdomar/vilda+djur/cwd++chronic+wasting+disease++hos+hjortdjur/

Teemu Simenius

Bland annat vill man att bläsanden ska omfattas av ett treårigt jaktförbud. Bild: Juha Hellström
Bland annat vill man att bläsanden ska omfattas av ett treårigt jaktförbud. Bild: Juha Hellström

Birdlife vill begränsa jakten på hotade sjöfågelarter

Birdlife Finland har i ett initiativ till jord- och skogsbruks- samt miljöministeriet föreslagit att man börjar bereda en lag med följande begränsningar av jakten under sjöfågelsäsongen som inleds den 20 augusti 2016:

1) att de starkt hotade arterna stjärtand, årta, brunand, småskrake och sothöna, vars värde som vilt är litet, ska omfattas av den grupp av viltfåglar som är fredade med stöd av naturvårdslagen

2) att den starkt hotade viggen och de sårbara arterna bläsand, ejder och storskrake ska omfattas av ett treårigt jaktförbud enligt 38 § i jaktlagen

3) att den globalt hotade alfågeln ska omfattas av ett treårigt jaktförbud enligt 38 § i jaktlagen

Förslaget skulle gälla 65 procent av de nuvarande viltarterna bland sjöfåglarna.

Finlands Jägarförbund har träffat representanter för Birdlife Finland regelbundet och inofficiellt. Det är i första hand de negativa förändringarna i fåglarnas habitat som anses vara orsaken till de allt svagare fågelbestånden. Jägarförbundet har emellertid betonat att jägarna deltar i det arbete som strävar efter att förbättra fåglarnas förhållanden. Jägarna har varit mycket aktiva i våtmarksprojekt som syftar till att förbättra sjöfåglarnas habitat. I stället för att freda arterna borde man försöka fortsätta med det här arbetet och i allt högre grad förbättra fåglarnas levnadsförhållanden.

Det är självklart att jakten måste vara hållbar och etisk. Förbundet stöder inte ändå inte så här radikala förslag, utan uppmuntrar varje jägare att välja sitt byte omsorgsfullt och fokusera jakten på mer rikligt förekommande arter.

Länkar till utlåtandena (på finska):

Initiativ till en begränsning av jakten

Riktlinjer för jakten 2016

Jaska Salonen

Video

Video