Metsästysammunnan ABC -hankkeessa rakennetaan mallia metsästysammunnan alkeiden opetukseen kautta maan.
Metsästysammunnan ABC -hankkeessa rakennetaan mallia metsästysammunnan alkeiden opetukseen kautta maan.

Metsästysammunnan ABC -hanke on vauhdissa

Metsästäjäliitto kehittää aloittelevien metsästäjien ampumaopetusta riistakeskuksen rahoituksella. Kouluttajakoulutukset ovat nyt käynnistyneet. Jos koet, että sinulla on annettavaa, lähde mukaan!

Metsästäjätutkinto uudistuu vuoden 2017 alussa. Uuteen tutkintoon ei ole tulossa pakollista ampumaharjoittelua tai ampumataitojen testausta. Ampumataitojen kehittäminen tapahtuu edelleen omaehtoisesti. Tässä Metsästäjäliitto haluaa auttaa uusia metsästäjiä.

Metsästäjäliito ja riistakeskus linjasivat yhdessä, että liitto luo yhtenäisen, valtakunnallisen mallin ja kouluttajaverkoston metsästysammunnan alkeiden opetukseen. Tätä varten liitossa käynnistettiin viime vuonna riistakeskuksen rahoittama Metsästysammunnan ABC -hanke. Hankevastaavana toimii Jussi Partanen.

Pohjana laaja kyselytutkimus

Hanke alkoi laajalla kyselytutkimuksella, jossa kartoitettiin kouluttajien ja koulutettavien näkemyksiä metsästysampumakoulutuksesta. Kentän äänen kuunteleminen on tärkeää, jotta jatkossa mahdollisimman moni osallistuisi ampumakoulutukseen harrastuksensa alkuvaiheessa. Koulutukseen tulee olla helppo osallistua, sen tulee olla taitojen kehittämiseen motivoivaa, sen tulee tarjota onnistumisen elämyksiä ja olla myös vielä hinnaltaan sopiva.

Valtakunnallisen koulutusverkon luomiseen ja ylläpitämiseen tarvitaan paljon kouluttajia. Myös tämän joukon näkemyksiä koulutuksen muodosta ja sisällöstä haluttiin selvittää tarkasti. Kouluttajien tulee kokea saavansa kouluttamisesta jotakin sellaista, mikä motivoi heitä järjestämään koulutuksia. Koulutuksesta saatava rahallinen korvaus on asiassa vain yksi osatekijä.

Uusia koulutusvideoita

Talven ja kevään aikana hankkeessa on tuotettu monenlaisia koulutusvideoita. Ne käsittelevät aloittelijalle tärkeitä perusasioita tiiviissä ja helposti omaksuttavassa muodossa. Videoissa käydään läpi esimerkiksi asetyyppien ominaisuuksia, aseen puhdistusta ja monta muuta jokaiselle metsästäjälle tarpeellista asiaa. Videoilla esiintyvät asealan ammattilaiset, joten niiltä saatava oppi on taatusti hyvälaatuista.

Koulutusmateriaalin ohella on kehitetty aloittelijalle sopivia, helposti toteutettavia harjoitteita. Metsästysammunnan ABC -koulutukseen sisältyvät harjoitteet eivät suoranaisesti tähtää kilpa-ampumalajeissa tapahtuvaan numeroiden ja pisteiden maksimointiin. Sen sijaan metsästyksenomaiset harjoitteet auttavat aloittelevaa metsästäjää urapolullaan kohti parempia riistalaukauksia. On tärkeää muistaa, että oikeaan riistaeläimeen ei ole valmiiksi piirrettynä osumarenkaita eikä tähtäyspisteitä.

Kouluttajakoulutukset käynnistyvät

Toukokuun aikana käynnistyvät eri puolella Suomea Metsästysammunnan ABC -kouluttajakoulutukset, joihin jokaisen kouluttajaksi aikovan tulee osallistua saadakseen koulutusoikeuden. Tarkkaile Metsästäjäliiton tai piirien nettisivuja ja tule mukaan!

Lisätietoja hankevastaava Jussi Partaselta puh. 010 841 0065.