Metsästäjäliitto tarjoaa jäsenilleen muun muassa talkoovakuutuksen. Kuva: Teemu Simenius.
Metsästäjäliitto tarjoaa jäsenilleen muun muassa talkoovakuutuksen. Kuva: Teemu Simenius.

Ota jäsenetuvakuutuksistasi hyöty irti

Metsästäjäliitto huolehtii jäsenistään useiden hyödyllisten vakuutusten kautta. Tutustu, millaisiin tilanteisiin liiton vakuutukset antavat sinulle turvaa!

Metsästäjäliitto on ottanut jäsenilleen Ifin kautta talkoovakuutuksen, junioreilleen nuorisovakuutuksen sekä seuroilleen vastuuvakuutuksen. Kaikki nämä vakuutukset ovat jäsenille täysin maksuttomia.

Talkoovakuutus on tarkoitettu jäsenpiirien ja -seurojen talkootyöhön ja muuhun palkattomaan työhön osallistuvien turvaksi. Se kattaa talkootyössä tapahtuvia tapaturmia, kuten vaikkapa torninrakennustalkoissa sattuneiden haavereiden hoidosta aiheutuneita kuluja. Talkoovakuutus on jäsenetu, eli Metsästäjäliiton jäsenten ei tarvitse maksaa vakuutuksesta mitään.

Alle 20-vuotiaat liiton jäsenet on vakuutettu tapaturmavakuutuksella. Se on voimassa Metsästäjäliiton piirien ja seurojen leireillä ja retkillä, metsästysampumaharjoituksissa ja kilpailuissa. Tämäkin vakuutus on jäsenille ilmainen.

Jäsenseurat on vakuutettu seuratoiminnassa sattuvien vastuuvahinkojen varalle. Käytännössä vakuutus tulee hätiin, kun jäsenseura on aiheuttanut seuratoiminnassaan vahinkoa ulkopuoliselle, ja seura on korvausvastuussa aiheuttamastaan vahingosta. Seuran omavastuu on 200 euroa per vahinko.

Jäsenetuvakuutusten ohella Metsästäjäliiton jäsenyydestä on hyötyä, kun hankit itsellesi ja perheellesi vakuutuksia. Liiton jäsenet puolisoineen ovat oikeutettuja Suomen edullisimpaan Primus-henkivakuutukseen. Lisäksi lapsille on tarjolla edullinen Primus-tapaturmavakuutus. Vakuutukset myöntää Ifin kumppani Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

Ifiin vakuutuksensa keskittävät Metsästäjäliiton jäsenet voivat saada vakuutuksistaan jopa 16 prosenttia alennusta sekä oman palveluneuvojan. Lisäksi vahingottomat vuodet kerryttävät If Omavastuurahaa, joka pienentää omavastuuta vahingon sattuessa.

Lue lisää metsästäjien vakuutuksista: https://if.fi/metsastajat

Näin seuratoiminnan vastuuvakuutus toimii

Seuratoiminnan vastuuvakuutus on monelle kummajainen vakuutusten joukossa. Käytännössä siitä on hyötyä, kun seura tulee toiminnallaan aiheuttaneeksi vahinkoa ja on siitä lain mukaan vastuussa. Kokosimme muutaman käytännön esimerkin, joissa vakuutuksesta on ollut hyötyä.

Ojaan savottaa turvaan

Metsästäjäliiton jäsenseura oli ottanut paikalliselta tieviranomaiselta tehtäväkseen kylänsä tievarsien raivaamisen. Savotoinnin yhteydessä sovittu liikenteenohjaus petti, ja autoilija joutui väistämään ojaan raivaajia ja heidän kaatamiaan puita. Auto vaurioitui, kuski onneksi ei. Autossa ei ollut autovakuutusta.

Seuraus: Seura todettiin syylliseksi onnettomuuteen, ja seuratoiminnan vastuuvakuutus korvasi auton korjauksen. Seura maksoi 200 euron omavastuun.

Vieraalle kävi köpelösti

Metsästäjäliiton jäsenseura kutsui hirvenmetsästykseen naapuriseuran puheenjohtajan. Kun tämä kiipesi passitorniin, hänelle kävi huonosti. Tornin runkotolpat olivat lahonneet, ja torni kaatui, jolloin puheenjohtaja katkesi käsi ja hänen kiväärinsä vaurioitui.

Seuraus: Puheenjohtajalla ei ollut tapaturmavakuutusta eikä kotivakuutusta kiväärilleen. Liiton ottama seuratoiminnan vastuuvakuutus korvasi vahingot 200 euron omavastuulla vähennettynä ja seura maksoi 200 euron omavastuun puheenjohtajalle.

Hiihtokilpailuista suoraan sairastuvalle

Hirvenhiihtokilpailua edeltäneenä yönä sää oli muuttunut todelliseksi lentokeliksi ja muuttanut pari ladun laskua hengenvaarallisiksi. Asiaa ei aamulla huomattu, ja laskut jäivät vaille varoitusmerkkejä ja hidastimia. Ensimmäiset hiihtäjät kaatuivat vakavin seurauksin, ja kilpailut jouduttiin keskeyttämään.

Seuraus: Liiton ottama vastuuvakuutus korvasi vahingot seuran puolesta. Seura maksoi 200 euron omavastuun.