Nuorisotoimikuntiin toivotaan mukaan laajasti nuorisotoiminnasta innostuneita henkilöitä.
Nuorisotoimikuntiin toivotaan mukaan laajasti nuorisotoiminnasta innostuneita henkilöitä.

Peruskivi nuorisotoiminnalle – tule mukaan

Metsästäjäliiton piireihin perustettavat nuorisotoimikunnat tulevat kehittämään alueensa nuorisotoimintaa. Mukaan halutaan erityisesti nuoria.

Metsästäjäliitto on perustamassa piireihinsä nuorisotoimikuntia. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa jokaisessa Metsästäjäliiton piirissä toimisi puhtaasti nuorisotoimintaan keskittyvä joukko. Toimikunnat vastaavat alueellisen nuorisotoiminnan organisoinnista ja tukevat toiminnallaan piiriä ja sen toimihenkilöitä. Mukaan halutaan myös nuoria, jolloin he pääsevät itse osallistumaan päätöksentekoon. Näin toimintaa voidaan ohjata nuoria kiinnostavaan suuntaan.

Metsästäjäliitto on käynnistänyt kolmivuotisen Leader-rahoitteisen nuorisotoiminnan kehittämishankkeen. Tarkoituksena on helpottaa nuorten pääsemistä mukaan metsästysharrastuksen pariin, lisätä nuorten osallistumista, osaamista ja mielenkiintoa harrastuksen parissa toimimiseen sekä luoda jatkuvuutta nuorisotoiminnalle. Hankkeen yksi merkittävimmistä toimenpiteistä on juuri nuorisotoimikuntien perustaminen.

Toimikunnilla on iso rooli hankkeen tavoitteiden toteuttamisessa myös valtakunnallisella tasolla, ja niiden edustajat tulevatkin osallistumaan vuosittain järjestettävään liiton nuorisotoiminnan organisaation kokouksiin. Kokouksissa muodostetaan yhtenäiset linjat ja päämäärät toimikuntien toiminnalle.

Kehittämishankkeen myötä halutaan mahdollistaa nuorille ja lapsille osallistuminen metsästysharrastukseen ikää vastaavalla tavalla. Tässä ammutaan jousella Sälinkään Metsopolulla.Kehittämishankkeen myötä halutaan mahdollistaa nuorille ja lapsille osallistuminen metsästysharrastukseen ikää vastaavalla tavalla. Tässä ammutaan jousella Sälinkään Metsopolulla.

Toimikunnan tehtävät

Nuorisotoimikuntien tehtäviin kuuluvat muun muassa alueen kerho- ja leiritoiminnan organisointi, oppilaitos- ja muut vierailut sekä nuorisotyön tekijöiden hankinta ja koulutus.

Tehtäväkenttään kuuluu tärkeänä osana myös yhteistoiminta alueen muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa. Tarkoituksena ei siis ole, että toimikunta järjestäisi itse kaiken alueellaan tapahtuvan nuorisotoiminnan. Päin vastoin, sen rooli on koota yhteen nuorisotoiminnasta kiinnostuneita tahoja ja antaa ohjausta. Esimerkiksi leirien käytännön järjestelyjä voi ohjata asiasta kiinnostuneille metsästysseuroille.

Tavoitteena onkin, että toimikunta etsisi alueeltaan nuorisoystävällisiä seuroja. Näihin seuroihin pystyttäisiin sitten ohjaamaan metsästysharrastuksessa mukana olleita nuoria, joilta puuttuu omat yhteydet seuratoimintaan.

Nuorisotoimikunnan työkalupakki

Mahdollisuuksia erilaisen toiminnan järjestämiseen on paljon. Rajana on monesti oma mielikuvitus ja innostus. Toimikunnalla on käytössään kaikki liiton omat nuorisotoiminnan tavaramerkit, kuten Metso- ja MiniMetso-leirit sekä riista- ja kalakerhot.

Lisäksi voidaan järjestää erilaisia lyhyehköjä yhden päivän tai esimerkiksi viikonlopun kestäviä tapahtumia. Voidaan käydä vaikka ampumassa, metsällä tai riistahoitotöissä. Myös erilaisia koulutuksia voidaan järjestää juuri nuorille kohdennettuna.

Pääasia olisi, että nuorille tarjottaisiin mahdollisuus osallistua säännöllisesti metsästykseen ja eränkäyntiin liittyvään toimintaan.

Mukaan toimintaan

Toimikuntaan kuulumisen edellytyksenä ei ole tietty asema tai kuuluminen tiettyyn organisaatioon, vaan lähtökohtana on oma mielenkiinto nuorisotyöhön. Parasta olisi, että toimikuntaan kuuluisi ihmisiä mahdollisimman monesta tahosta.

Koko nuorisotoiminnan kehittämishankkeen tavoitteena on luoda toimintamalleiltaan vakiintunut järjestelmä, jonka läpikäynyt nuori on saanut edellytykset harrastaa ja omaa vahvat tietotaidot. Nuorelle tarjotaan mahdollisuus osallistua toimintaan säännöllisesti lapsuudesta aikuisiän kynnykselle asti, ja samalla nuori saa laadukasta koulutusta ja viimeisintä tietoa nousujohteisesti ikä ja osaamistaso huomioon ottaen.

Valtakunnallisella tasolla organisoitu toiminta mahdollistaa sen, että alueellisella tasolla toteutettu toiminta tapahtuu yhtenäisen linjan mukaisesti. Näin varmistetaan, että jokaisella nuorella on samanlaiset osallistumismahdollisuudet asuinpaikasta riippumatta.

Lisätietoa toimikunnista ja liiton nuorisotoiminnasta:

Henri Mutanen,

nuorisovastaava

050 528 0001

henri.mutanen@metsastajaliitto.fi