Tuomas Hallenberg
Från ordföranden

Ansvarsfullt i höst

Reformen av jaktlagen godkändes och i synnerhet inom bågjakten blir de arter som får jagas fler. Den länge ältade reformen blev alltså verklighet. Redan nu arbetar man på många håll med arrangemangen kring skjutproven. Duvjakten inleder normalt säsongen, även om aktiva smårovdjursjägare redan har varit i farten sedan början av augusti.

Det har skrivits mycket om vildsvinsstammens status och förvaltning. Enligt rapporterna har flera individer fällts under sommaren. Lagstiftarna har stött verksamheten genom att ge riktlinjer som underlättar jakten. Det är dags för föreningarna att börja diskutera arrangemangen i fall av vildsvinssituationer under höstjakterna. Det är bra att beakta olika åsikter angående om ett vildsvin kan fällas i samband med normal älg- eller hjortjakt.

Jakt är en trevlig hobby i gott sällskap. Ansvarsfull verksamhet innebär etik, hållbarhet och säkerhet. Var alltså noga med att ta hänsyn till alla som rör sig i naturen. Även erfarna skyttar får bra tips i skytteutbildningen Metsästysammunnan ABC, som är ett samarbetsprojekt mellan Finlands Jägarförbund och Finlands viltcentral. Rekommenderas!

Med hopp om en säker jaktsäsong.