Under gästjakten fick Kirsi Launonen bekanta sig med en ny typ av vilt och en ny jaktform.
Under gästjakten fick Kirsi Launonen bekanta sig med en ny typ av vilt och en ny jaktform.

Gästjakter ger nya upplevelser och möjligheter

Det sista veckoslutet i april ordnades en tre dagar lång bäverjakt riktad till kvinnliga jägare. Försöket med gästjakten överraskade både arrangörerna och gästerna positivt.

Föreningen Ilajan Erämiehet deltar i projektet Metku, ett utvecklingsprojekt för vildmarksturism som leds av Jägarförbundets Norra Karelens distrikt. Projektet, som finansieras av Vaara-Karjala och Joensuu Leader-föreningar, har som mål att inspirera jaktföreningarna i Ilomants, Eno och Lieksa till att locka nya jaktturister till regionen.

Idén till bäverjakten föddes under föreningen Ilajan Erämiehets möte sommaren 2016. Föreningen hade redan ordnat björnjakter och ville pröva på något helt nytt. Under hösten utarbetades ett detaljerat program för evenemanget och vid årsskiftet började man göra reklam för bäverjakten.

På våren började de egentliga förberedelserna inför jakten. Föreningen utvecklade en bäverhuggkrok med teleskopskaft, man kom överens om arbetsfördelningen och övertalade den numera pensionerade forskaren Kaarlo Nygrén att berätta för gästerna om bäverns själsliv.

Cirka en månad före själva jakten skidade männen i föreningen längs älvar och bäckar för att se ut lämpliga pass. Veckan före jakten lades lockbeten ut vid aktiva bon, jaktstugan rustades upp, prickskyttetavlor tillverkades och menyer planerades.

Gästerna fick se bävrar under jakten. På bilden färska måltidsrester.
Gästerna fick se bävrar under jakten. På bilden färska måltidsrester.

Spännande med gästjakt

Kirsi Launonen från Säkylä har börjat jaga som vuxen. Launonen jagar mest hjortdjur på föreningens mark. I hennes egen förening jagas nästan aldrig bäver. I år fälldes den första bävern med tillstånd inom föreningen.

Launonen hittade av en slump Ilajan Erämiehets annons om gästjakten på Facebook.

– Amerikansk bäver är en helt okänd viltart för mig, så jag blev omedelbart intresserad av annonsen. Ibland har jag hittat rester av en bävers måltid i skogen, men själva djuret har jag aldrig lyckats få syn på. Norra Karelen som jaktmark lockade också, eftersom jag en gång i tiden var bosatt i Kides. På den tiden jagade jag ännu inte.

Launonen hade inte heller deltagit i gästjakter tidigare. Det kändes spännande att jaga på en ny ort och med ett nytt lag. Tröskeln för deltagande blev lägre för att jakten var riktad till just kvinnor.

– Jag tänkte att det kunde vara trevligt att träffa likasinnade kvinnor, som huvudsakligen talar om annat än vilka klackskor som passar vilka kläder. Och när endast kvinnor deltar i jakten behöver man inte vänta på bastutur, skrattar Launonen.

Reijo Sauvula visar hur man flår en bäver.Reijo Sauvula visar hur man flår en bäver.

Jakten lyckades över förväntan

De första gästerna anlände till Ilajan Erämiehets stuga på torsdagskvällen. Det egentliga programmet började på fredagen. Efter frukosten berättade Kaarlo Nygrén och guiderna om bäverjakt och förevisade jaktutrustningen. Före kvällspasset hann deltagarna också besöka skjutbanan för att ställa in vapnen och slakteriet för att se hur man flår en bäver.

Under den tre dagar långa bäverjakten fick alla deltagare se bävrar. En del fick också komma till skott. Bytet var ändå inte huvudsaken för deltagarna – de vill bekanta sig med en ny viltart och jaktform. Den vackra naturen i Norra Karelen var också värd att uppleva.

– Det var härligt att få se spår av järv i skogen. Vargar rörde sig också alldeles i närheten. De hade alldeles tydlig kommit nära hundgården, för hundarna skällde oavbrutet. På morgonen fanns färska spår några hundra meter från stugan. Möjligheten att stöta på en björn i vårsolen satte också lite extra färg på jakten, berättar Launonen.

Launonen och de andra kvinnliga gästerna uppskattade speciellt att arrangörerna skötte jakten sakligt i alla avseenden.

– Gruppen var mycket trevlig. Ingen drack för mycket eller berättade fräcka historier, utan alla var artiga och hjälpsamma. Det var också trevligt med olika guider på de olika passen. Alla hade lite olika jakthistorier att berätta, och alla lärde oss något nytt.

Föreningen Ilajan Erämiehet tyckte också att försöket med bäverjakt var mycket lyckat. Trots att föreningen har tidigare erfarenhet av att ordna gästjakter orsakade det nya viltet och den nya målgruppen en del farhågor före jakten. Vid björnjakterna har gästerna mestadels varit män. De kvinnliga jägarna överraskade arrangörerna positivt med sin uthållighet.

– Allt gick faktiskt som smort. Och det tycktes vara lättare att leda jakter med kvinnliga jägare än med män. Man behövde aldrig upprepa anvisningar och alla satt på sina pass så oförtröttligt att guiderna började känna sig frusna. Gästerna var helt klar entusiastiska jägare. Vi ordnar gärna gästjakter för kvinnliga jägare också i framtiden, berättar Ilajan Erämiehets ordförande Jari Sauvula.

Likasinnade människor sammanförs

Någon kanske tror att föreningar som ordnar gästjakter gör sig en vacker slant på evenemangen. Det är sällan fallet. Exempelvis täckte avgifterna som togs ut av deltagarna i den tre dagar långa bäverjakten bara gästtillstånden och utgifterna för helpensionen. De aktiva föreningsmedlemmarnas insats fick ingen prislapp. Ibland kan det visst hända att föreningarna får in en extra slant på att ordna gästjakter. Dessa inkomster används till att rusta upp gemensamma lokaler, göra små anskaffningar eller betala en del av arrendeavgifterna.

Trots de arbetsdryga arrangemangen kan en lyckad gästjakt i bästa fall förbättra sammanhållningen i föreningen och föra samman likasinnade människor. Vid sidan av jakten är det lätt att göra sig bekant med nya människor och höra hur saker och ting görs på andra orter. Om personkemin fungerar kan gästerna i sin tur bjuda in föreningen för att jaga ett annat vilt som inte finns på föreningens marker. Gästjakter kan också ge nya medlemmar, om sådana behövs.

Välarrangerade jakter ger gästerna nya jaktmöjligheter och oförglömliga upplevelser. Evenemangen kan också ge nya jaktkamrater. Exempelvis blev Launonen under jakten bekant med andra kvinnliga jägare, som hon planerar att träffa under hösten för att jaga hjort. Hon deltar också med nöje i Ilajan Erämiehets jakter i framtiden.