Suomen suurimmat peijaiset järjestetään yhdessä

Suomen suurimmat peijaiset järjestetään 4.11.2017. Kaikki metsästäjät halutaan mukaan!

Metsästäjäliitto ja metsästäjät osallistuvat itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlintaan järjestämällä Suomen suurimmat peijaiset pyhäinpäivänä 4.11. Tapahtuman ideana on antaa suomalaisille maistuva lahja: tarjota lämmintä riistaruokaa ulkona useilla paikkakunnilla samaan aikaan.

Peijaiset ovat karhun tai muun ison riistaeläimen kaadon ja itse kaadon kohteeksi joutuneen eläimen kunniaksi järjestetyt pidot. Yleisen käsityksen mukaan peijaisia on Suomessa järjestetty lähes kautta aikain aina suurriistan kaadon yhteydessä. Peijaisia on pidetty varsinkin karhusaaliin kunniaksi. Nykyisin peijaiset ovat pääasiassa hirvipeijaisia, joita järjestävät metsästysseurat yleensä omilla metsästysmajoillaan. Juhliin kutsutaan tavallisesti seuralle metsästysmaita vuokranneet henkilöt perheineen, usein myös kaikki metsästysalueella asuvat muut perhekunnat.

Peijaisissa kokoonnutaan yhteisen pitopöydän ääreen. Juhlien valmistelut tehdään seurassa tai porukassa yhteisvoimin, ja jokaisella metsästysseuralla on omat tapansa järjestää peijaiset. Suomen suurimmat peijaiset on hiukan erilainen tapahtuma, koska juhlakutsu on kaikille avoin.

Seuraavassa vinkkejä seuroille peijaistapahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta:

Missä ja milloin tapahtuma järjestetään? Mistä järjestäjät?

 • Suomen suurimmat peijaiset järjestetään ympäri Suomen samana päivänä, pyhäinpäivänä lauantaina 4.11.2017. Tapahtuman kellonajan järjestävät saavat päättää itse.

 • Tapahtuma järjestetään ulkona, julkisella ja mielellään näkyvällä paikalla esimerkiksi torilla, kauppakeskuksen piha-alueella tai muussa helposti saavutettavassa paikassa.

 • Ottakaa yhteyttä Metsästäjäliiton piirien toiminnanjohtajiin ja kertokaa halukkuudestanne osallistua tapahtumaan. Tehkää ilmoitus myös Metsästäjäliiton verkkosivuilla

 • Ottakaa naapuriseurat mukaan tekemään peijaisia yhdessä, jotta järjestelyvastuu jakaantuu useammalle taholle.

Mistä riista peijaisiin?

 • Hirvi- tai peurakeitto on helpoin ruoka tarjottavaksi yleisötapahtumassa. Sopikaa seurojen kesken, minkä seuran hirvi- tai peuraluvista keittoon menevä riista kaadetaan, ja mikä seura tai porukka sen kaataa.

 • Voitte myös neuvotella paikallisen riistanhoitoyhdistyksen kanssa, että alueelle tulevista luvista joku varataan peijaisia varten.

Mistä kokit ja kalusto?

 • Kauhan varteen löytyy useimmista metsästysseuroista kokeneita riistaruoanlaittajia. Jos esimerkiksi isomman hirvikeittomäärän tekeminen ei ole tuttua, voi apua tiedustella vaikka paikallisilta kotitalouden opettajilta tai laitoskeittiöiden henkilökunnalta.

 • Keiton lisukkeena voi tarjoilla leipää tai keittää kahvit. Paikallisilta ruoantuottajilta tai ruokakaupoilta voi kysyä sponsoritukea tarjoilujen rahoittamiseen.

 • Pyytäkää apuja muilta yhdistyksiltä, kuten reserviläisiltä, martoilta tai partiolaisilta. Reserviläisillä on usein hyvät suhteet soppatykkeihin, martoilta voi saada apua ruoanlaittoon tai tarjoiluun ja partiolaiset keksivät oheisohjelmaa ruokailun oheen.

Millainen tapahtuma?

 • Tapahtuman pääasia on riistaruoan tarjoaminen kaikelle kansalle.

 • Ruokailun ohessa seuroilla on mahdollisuus esitellä toimintaansa, metsästysharrastusta ja järjestää tapahtuman yhteyteen ohjelmaa omien resurssiensa puitteissa.

 • Myös kennelyhdistysten väki kannattaa kutsua paikalle, koska metsästyskoirat kiinnostavat aina.

 • Muistakaa tehdä yleisötapahtuman järjestämisestä vaadittava ilmoitus poliisille ja tarvittaessa muille tahoille.

Millaista viestintää?

 • Metsästäjäliitto antaa apua viestinnässä. Suomen suurimpien peijaisten syksyn mittaan täydentyvän materiaalipankin löydät täältä.

 • Tapahtumasta kannattaa vinkata lehdistölle ja radiolle.

 • Tiedottakaa tapahtumasta myös verkossa esimerkiksi Facebookin kautta.

Tulkaa mukaan Suomen suurimpiin peijaisiin!