Uutiset

Päätoimittajaksi Heli Siitari

Metsästäjäliiton uusi toiminnanjohtaja Heli Siitari on nyt myös Digi-Jahdin ja Jahti-lehden uusi päätoimittaja. Tämän Digi-Jahdin jälkeen tänä vuonna ilmestyy vielä kaksi digilehteä, 12.10. ja 16.11. Seuraava Jahti puolestaan ilmestyy tabloid-numerona 21.9. ja vuoden viimeinen printtilehti ilmestyy 4.12.

Sara Seppälä

Muutoksia metsästysasetukseen

Metsästysasetus on muuttunut. Metsästäjän on jatkossa tehtävä saalisilmoitus metsäkauriin lisäksi villisiasta, metsähanhesta ja hilleristä. Näin halutaan varmistaa kestävä metsästys. Saalisilmoitus tehdään Suomen riistakeskukselle seitsemän vuorokauden kuluessa eläimen pyytämisestä. Saalisilmoituksen voi tehdä sähköisesti oma.riista.fi-palvelussa tai Suomen riistakeskuksen vahvistamalla lomakkeella. Metsästäjän saalistiedot ovat julkisuuslain mukaan salassa pidettäviä tietoja, joita voidaan käyttää vain viranomais- ja valvontatarkoituksiin.

Jousimetsästykseen uusia lajeja

Valkohäntäpeuraa saa jatkossa metsästää jousella. Jousiaseella saa metsästää myös kuusipeuraa, metsäpeuraa, villisikaa, muflonia sekä japaninpeuraa ja saksanhirveä. Jousimetsästys on vaativa laji, joka edellyttää metsästäjältä jousella suoritettua ampumakoetta. Jousikokeessa on ammuttava kolme nuolta 18 metrin etäisyydestä 23 senttimetriä halkaisijaltaan olevaan osuma-alueeseen.

Valkohäntäpeuran vahtimismetsästyksen voi tänä syksynä aloittaa jo 1.9. Muilla metsästystavoilla pyynti alkaa syyskuun viimeisenä lauantaina eli 30.9.

Villisikajahtiin muutoksia

Myös villisian metsästystä halutaan tehostaa. Tavoitteena on torjua afrikkalainen sikarutto, joka on levinnyt Baltiaan, Puolaan ja Venäjälle, ja uhkaa levitä myös Suomeen. Tärkein toimenpide on puolittaa Suomen villisikakanta puoleen eli noin 500–600 yksilöön.

Villisian metsästyksessä voi jatkossa käyttää elävänä pyytävää aitausta. Jos villisikaa metsästetään rihlatulla luotiaseella, ampujalla on täytynyt 7.8. alkaen olla suoritettuna ampumakoe. Voimassa oleva hirven ja peuran ampumakoe tai karhukoe täyttää vaatimuksen. Villisikaa voidaan jatkossakin metsästää myös haulikkoa varten valmistelulla luodilla eli niin sanotulla täyteisellä, jolloin ei edellytetä ampumakokeen suorittamista.

Digi-Jahti

Metsähanhen metsästystä rajoitetaan – saaliista ilmoitettava

Maa- ja metsätalousministeriö on osittain kieltänyt metsähanhen metsästyksen metsästysvuosina 2017–2019. Metsästys on kokonaan kielletty suurimmassa osassa maata. Se on sallittu ainoastaan 1.10.–30.11. seuraavissa kunnissa:

  • Etelä-Karjalan maakuntaan kuuluvassa Lappeenrannan kunnassa,

  • Kymenlaakson maakunnassa,

  • Päijät-Hämeen maakuntaan kuuluvassa Orimattilan kunnassa,

  • Uudenmaan maakuntaan kuuluvissa Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Porvoon ja Pukkilan kunnissa

Syksyllä Suomessa liikkuu kahta eri metsähanhen alalajia. Toinen on Suomessa pesivä taigametsähanhen alalaji, joka on taantunut merkittävästi. Toinen on noin kymmenen kertaa runsaampi tundrametsähanhikanta. Rajoitusten avulla halutaan vahvistaa taigametsähanhikantaa, ja kohdistaa metsästys sen sijaan tundrametsähanhiin, jotka kulkevat Kaakkois-Suomen yli muuttomatkallaan talvehtimisalueille Keski-Eurooppaan.

Pyydetyistä metsähanhista on jatkossa tehtävä saalisilmoitus. Ilmoitus tehdään Suomen riistakeskukselle seitsemän vuorokauden kuluessa saaliin saamisesta. Tämä hoituu sähköisesti oma.riista.fi-verkkopalvelussa tai Suomen riistakeskuksen vahvistamalla lomakkeella.

Metsästyssaaliista pyritään selvittämään myös taiga- ja tundrametsähanhien alalajien osuudet. Metsästäjät voivat auttaa tässä lähettämällä valokuvan saaliiksi saadun metsähanhen päästä Luonnonvarakeskukseen, jossa määritellään linnun alalaji.

Digi-Jahti

Hirvieläinten pyyntilupia lisää

Suomen riistakeskus on myöntänyt tulevan metsästyskauden hirvieläinten pyyntiluvat. Syksyn ja talven jahdeissa on käytössä 52 771 pyyntilupaa hirvelle, 36 191 valkohäntäpeuralle, 169 kuusipeuralle ja 18 metsäpeuralle. Yhdellä pyyntiluvalla saa pääsääntöisesti kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa.

Hirven pyyntilupamäärä kasvoi kaikilla riistakeskuksen alueilla viime vuoteen verrattuna. Suhteellisesti runsainta lisäys oli Lapin, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Hämeen alueilla. Viime syksyn metsästyksessä saatiin saaliiksi noin 49 700 hirveä ja noin 32 200 valkohäntäpeuraa.

Hirvikanta on Luonnonvarakeskuksen tuottamien arvioiden mukaan runsastunut monin paikoin. Hirvitalousalueille asetetut tavoitteet tähtäävät koko maassa 65 000–89 000 yksilön talvikantaan. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan hirvikanta oli viime metsästyskauden jälkeen 79 000–103 000 hirveä. Tulevan syksyn metsästyksellä tähdätään hirvikannan säätelemiseen tavoitellulle tasolle.

Metsästysajat muuttuvat

Pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten uudet metsästysajat tulevat voimaan nyt syksyllä. Merkittävimmät uudistukset ovat hirvenmetsästyksen alun siirtäminen suurimmassa osassa maata myöhemmäksi lokakuun toiseen lauantaihin sekä niin sanotun vahtimismetsästyksen salliminen ennen varsinaista metsästyskautta.

Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueella hirveä voidaan metsästää 1.9.–15.9. ja 14.10.–30.11., ja Kemin, Kemijärven, Keminmaan, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pelkosenniemen, Pellon, Posion, Ranuan, Rovaniemen, Sallan, Savukosken, Simon, Sodankylän, Tervolan, Tornion ja Ylitornion kuntien alueella 1.9.–15.9. ja 14.10.–31.12.

Muualla maassa hirveä voidaan metsästää 14.10.–31.12. ja valkohäntäpeuraa 30.9.–31.1.

Edellä mainittujen aikojen lisäksi saa muualla kuin Lapin maakuntaan kuuluvissa kunnissa metsästää hirveä vahtimalla pellolta 1.9.2017 alkaen ja valkohäntäpeuraa vahtimalla 1.9.2017 alkaen.

Digi-Jahti

Kanalintulupien myynti siirtyy viikolla

Kanalintujen kiintiölupien syksyn myynti valtion maille alkaa maanantaina 28. elokuuta alueittain porrastetusti. Riistakolmioiden laskenta-ajan pidentämisen vuoksi metsäkanalintujen metsästysajat päätetään aiempaa myöhemmin. Luvat tulevat alueittain myyntiin seuraavasti kunakin päivänä kello 9 alkaen:

  • Etelä-, Länsi- ja Itä-Suomen alueet 28.8.

  • Salla, Savukoski, Pelkosenniemi, Sodankylä, Kemijärvi 29.8.

  • Pohjanmaa ja Kainuu 30.8.

  • Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pello, Rovaniemi, Ranua, Simo, Tervola, Ylitornio, Posio 31.8.

  • Enontekiö, Inari, Utsjoki 1.9.

Riistakolmioiden kesälaskenta-aika oli tänä vuonna 28.7.–13.8., jotta sääolosuhteet suosisivat mahdollisimman kattavia laskentoja. Luonnonvarakeskus tuottaa laskentojen perusteella kanta-arvion, Suomen riistakeskus tekee esityksen metsästysajoista ja maa- ja metsätalousministeriö laatii 21.8. mennessä asetusluonnoksen. Lausuntokierroksen jälkeen lopullinen metsästysasetus astuu voimaan juuri ennen kauden alkua: metsäkanalintujen metsästysajat ilmoitetaan viimeistään 8.9. Suomen riistakeskuksen riista.fi-sivustolla.

Digi-Jahti