Tuomas Hallenberg
Från ordföranden

Grått, grått och grått

Vargen, även kallad gråben, väcker diskussion. Beredningen av förvaltningsplanen för vargstammen har inletts under ministeriets ledning och förväntningarna på arbetet är stora. Lösningsmodeller behövs i den här kvistiga frågan, för att vi ska kunna trygga den finländska jaktkulturens fortbestånd, till exempel jakten med hund. Det är också viktigt att vi kan följa riktlinjerna för förvaltningen av vårt lands vargstam, som redan har överstigit målet enligt den tidigare förvaltningsplanen, så att de skador som vargen orsakar hålls under kontroll. Flexibilitet är en nödvändighet för att kunna hantera problemindivider och de närmaste åren krävs också jakt för att reglera stammen som helhet. Andra metoder som utvecklas är nödvändiga, välkomna och stöder naturligtvis förvaltningen av stammen och hanteringen av skadorna. Medel för en lösning finns alltså. Visionen och juridiken är avgörande.

En del av våra andfågelbestånd har minskat. Jakten på alfågel och sädgås styrs med kvoter och rekommendationer. Det här flexibla förfaringssättet har fått erkänsla bland annat vid europeiska federationen för jägarorganisationer FACE:s möte i september. Vid Viltcentralens strategiseminarium behandlades temat sjöfågel. Äldre jaktvårdare fick kanske sin upprättelse när forskare Hannu Pöysä från Naturresursinstitutet i sitt anförande nämnde kråkan – även den grå – som en stor boplundrare. Restaureringen av våtmarker är viktig för vår fågelfauna. Lika viktigt är det att hantera rovdjurstrycket – från både tassande och vingförsedda rovdjur – på vattnet och skogen. Hur stöder våra nuvarande regler dessa mål?

Grått blir också en allt vanligare syn i många föreningar – vid jaktlagets tinningar. Jägarförbundet arbetar för att informera ungdomar om vår fina hobby. Temaåret för unga 2018 har fört med sig initiativ till att halvera medlemsavgiften och jaktvårdsavgiften för de unga. Ändringsförslagen seglar nu i medvind. Vi har förmedlat kontaktinformationen till föreningar som tar in nya medlemmar till intresserade unga. Via vår webbplats har uppfödare kommit i kontakt med unga jägare och skänkt dem jakthundsvalpar. I år har förbundet också ansökt om och beviljats undervisnings- och kulturministeriets understöd för unga. Det blir intressant att se resultaten av vår kampanj, förhoppningsvis i våra egna gäng!

Jag önskar er alla många fina stunder i vår vackra finländska natur!