Heli Siitari
Ledaren

Markägarnas önskemål är viktiga

Vi jägare får njuta av naturen på många sätt. Jakträtten här i Finland grundar sig på markägande. Glädjande många markägare har arrenderat ut jakträtten på sin mark till lokala jaktföreningar eller jaktsällskap. Markägaren kan naturligtvis också behålla jakträtten för eget bruk. Det här är något som var och en av oss själv får avgöra. Bra så! På statens mark har alla jägare möjlighet att jaga.

Vitsvanshjortstammen är större än någonsin tidigare just nu. Det väcker debatt. Stammen är mycket ojämnt fördelad i vårt land. Åtminstone i Egentliga Finland och en del av Tavastland börjar stammen ur många synvinklar närma sig smärtgränsen. I en stor del av Finland väntar jägarna däremot fortfarande på att vitsvanshjorten ska dyka upp, så att de får ännu en viltart att jaga. I dessa områden måste man till en början jaga hjort med måtta. Antalet trafikskador och ersatta jordbruksskador som orsakats av vitsvanshjortar har ökat betydligt de senaste åren jämfört med tidigare år. På orter där föreningar har arrenderat jaktmark av privata markägare (alltså i nästan hela Finland) borde jaktföreningarna komma ihåg att ta reda på vilka önskemål markägarna har angående stammens storlek. Man ska se till att skadorna tas på allvar. En öppen diskussion om markägarnas önskemål är viktig. Områden där hjortstammen är tät borde tas i beaktande i planeringen av jakten så att man kan ingripa och korrigera situationen. Ministeriets vision är nu att bryta tillväxttrenden i dessa områden. Enligt en del prognoser för områdena med flest hjortar går det inte att bryta trenden med det antal jaktlicenser som beviljas för närvarande. Fällningsprocenten borde anpassas och stammen förvaltas också med hjälp av kvalitativ jakt. Vi vill inte att vårt värdefulla vilt ska stämplas som skadedjur, även om det inte tagit sig hit på egna ben.

Man har också diskuterat ändringar i lagstiftningen i syfte att kontrollera stammen, såsom att befria vitsvanshjortens kalvar från kravet på jaktlicens eller att minska arealkravet för jakt på vitsvanshjort. Jägarförbundet anser att gällande lagstiftning är tillräcklig bara den verkställs effektivt. Förvaltningens budskap måste förmedlas till fältet och handledning erbjudas vid behov. Vi tror att en ändring av de befintliga strukturerna i värsta fall skulle leda till en motsatt utveckling för hjortdjursstammarna, det vill säga till att hjortstammen växer okontrollerat eller till och med börjar öka. Jakten skulle inte längre vara planmässig. Därför har vi inte uppmuntrat dessa tankegångar.

I stället kan vi alla delta i arbetet för att de sociala och ekonomiska kriterierna för hållbarhet ska uppnås även för vitsvanshjortens del. På så sätt främjar vi också en livskraftig vitsvanshjortstam i framtiden.

Jag önskar er många fina jaktdagar!

Redaktion, Jahti–Jakt

Heli Siitari – chefredaktör, verksamhetsledare
heli.siitari@metsastajaliitto.fi , 040 826 7998

Teemu Simenius – organisationschef
teemu.simenius@metsastajaliitto.fi, 010 841 0053

Sara Seppälä – redaktionssekreterare
sara.seppala@metsastajaliitto.fi, 010 841 0055 / 050 442 9848

Ere Grenfors – utbildningschef
ere.grenfors@metsastajaliitto.fi, 010 841 0057

Kai Tikkunen – informatör
kai.tikkunen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0056

Jaska Salonen – kontaktchef
jaska.salonen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0062 / 040 561 5076

Jussi Partanen – utblidningskoordinator
jussi.partanen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0065

Sari Järvinen – kommunikationschef
sari.jarvinen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0068

Henri Mutanen – ungdomsansvaring
henri.mutanen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0067

Jahti-Jakt är Finlands Jägarförbunds medlemstidning

Redaktion

Finlands Jägarförbund

Kinturinkuja 4, PL 91

11101 Riihimäki

puh. 010 841 0050

fax. 010 841 0051

suomen@metsastajaliitto.fi

jahti@metsastajaliitto.fi

www.metsastajaliitto.fi

Prenumerationer

010 841 0050

Annonsförsäljning

Jaska Salonen 010 841 0062

metsastajaliitto.fi/mediakortti

Layout

Magnus Scharmanoff,
Aste Helsinki Oy

Digiproduktion

Aste Helsinki Oy

astehelsinki.fi

Digi-Jakt utkommer år 2018 fem gånger

(mars, juni, november)

Den tryckta Jahti-Jakt utkommer med fem nummer i året

(februari, april, augusti, september och december)

52:de årgången

Upplaga 143 556 (LT 2011)

ISSN 1234-3090