Nyheter
Under jakthundsevenemangen fick allmänheten stifta bekantskap med jakthundar och deras arbete. På bilden Marianne Plathan med Perämeren Poju vid jakthundsevenemanget i Sodankylä. Bild: Pekka Kustula
Under jakthundsevenemangen fick allmänheten stifta bekantskap med jakthundar och deras arbete. På bilden Marianne Plathan med Perämeren Poju vid jakthundsevenemanget i Sodankylä. Bild: Pekka Kustula

Temaveckoslut med jakthundar

Det sista veckoslutet i oktober arrangerades det riksomfattande evenemanget Jakthund, där lokala föreningar med anknytning till jakt och hundar utmanades att ordna evenemang med jakthundstema runt om i Finland. Ett syfte med temaveckoslutet var att erbjuda barn och unga nya jaktrelaterade upplevelser och möjlighet att stifta bekantskap med olika jakthundsraser.

Många unga jägare överväger att skaffa sig en jaktkamrat och evenemangen under veckoslutet bjöd på information om de olika raserna. Ett annat syfte var att lyfta fram jakthundarnas viktiga roll i förvaltningen av viltstammarna, storviltsassistansen och tillvaratagandet av bytet. Samtidigt ville man ge mer korrekt information och främja jaktens acceptabilitet på lokal nivå.

Under veckoslutet fick evenemangens besökare stifta bekantskap med olika hundraser, se jakthundars arbetsuppvisningar och följa hur hundarna arbetar i terrängen med hjälp av spårutrustning. På några orter kunde ungdomarna också delta i jaktdagar, där de fick följa hundarnas arbete i terrängen. De unga jägarna fick bland annat höra älgskall och drevskall samt jaga små rovdjur med grythundar.

Totalt 23 arrangörer från praktiskt taget hela Finland anmälde sig till temaveckoslutet. Det nordligaste evenemanget arrangerades i Sodankylä och det sydligaste i Ingå. Största delen av evenemangen hade många besökare och en del av arrangörerna meddelade att de gärna ordnar ett liknande evenemang på nytt.

Jakthundar verkar locka också den breda allmänheten. De ger ett utmärkt tillfälle att berätta om jakt och främja jaktens acceptabilitet.

Initiativet till temaveckoslutet togs av Finlands Jägarförbund, Finlands viltcentral, Finska Kennelklubben och jakthundsorganisationerna.

Vi vill tacka alla som arrangerade jakthundsevenemang och alla deltagare i evenemangen!

Henri Mutanen

Tillståndsplikten i fråga om laddningsanordningar med stor kapacitet gäller inte längre laddningsordningar för vapen som börjat tillverkas före 1946, så exempelvis en deaktiverad Suomi-maskinpistol gör inte längre sin ägare till en brottsling. Bild: Tommi Tuomi, Otavamedia/Lehtikuva
Tillståndsplikten i fråga om laddningsanordningar med stor kapacitet gäller inte längre laddningsordningar för vapen som börjat tillverkas före 1946, så exempelvis en deaktiverad Suomi-maskinpistol gör inte längre sin ägare till en brottsling. Bild: Tommi Tuomi, Otavamedia/Lehtikuva

Proposition om vapenlag till riksdagen i lättare form än tidigare på basis av intressentgruppernas utlåtanden

Regeringen lämnade den 11 oktober en proposition till riksdagen med förslag till ändringar av skjutvapenlagen, lagen om frivilligt försvar samt värnpliktslagen. Förslaget är lättare än tidigare tack vare respons från Jägarförbundet och andra intressentgrupper. Alla åtstramningar kan ändå inte undvikas, eftersom Finland som medlem i EU måste inkludera kraven i det förnyade skjutvapendirektivet i sin nationella lagstiftning.

De viktigaste ändringarna som gjorts efter remissbehandlingen

  • Tillståndsplikten i fråga om laddningsanordningar med stor kapacitet gäller inte längre laddningsordningar vars funktion har förhindrats permanent eller laddningsanordningar som tillverkats för ett automatvapen av en modell som börjat tillverkas före 1946.

  • I fråga om reservistundantaget används i stället för placering eller planerad placering termen ”placeringsduglig”. Även hänvisningarna till en övre åldersgräns har slopats.

  • Reservistundantagets åldersgräns sänktes från 20 år till 18 år och för att beviljas tillstånd krävs 12 månaders aktivt medlemskap, inte 24 månaders. I den version som behandlades under remissrundan var det första tillståndet enligt reservistundantaget tidsbundet, medan det nu i regel är i kraft tillsvidare.

  • Även för långa skjutvapen i kategori A som beviljas tillstånd enligt undantaget för sportskytte är kravet på aktivitet nu 12 månader, inte 24 månader. För handeldvapen kvarstår kravet på 24 månaders aktivitet.

  • Anmälan om utlåning av vapen ska göras om ett vapen lånas ut i mer än 30 dagar (i det tidigare utkastet 10 dagar).

  • Avfyringsförbudet för samlingsvapen har avlägsnats och den gällande bestämmelsen kvarstår, det vill säga att tillståndsmyndigheten överväger avfyringsförbudet.

Tillståndstillsynen preciseras

Innehavare av vapentillstånd övervakas mer i framtiden och vapentillstånden kontrolleras regelbundet. Ett innehavstillstånd kan dras in om det inte längre finns förutsättningar för beviljande av tillstånd. För vapentillstånd som beviljats för jakt verkar det räcka med ett jaktkort för att påvisa att hobbyn utövas aktivt.

Förslaget går nu till riksdagen för behandling och fler ändringar kan naturligtvis göras där. Vapentillstånd som beviljats före juni 2017 gäller i alla fall även efter lagändringen.

Kai Tikkunen