Efter den första sommaren under presenning har ett område med lågvuxen vegetation och gölar, som är lämplig för vadare och simänder, bildats vid Sysmäjärvis strand. Marken vid stolparna i förgrunden var täckt av presenningar i somras. Presenningarna är fortfarande synliga längre bort på bilden.
Efter den första sommaren under presenning har ett område med lågvuxen vegetation och gölar, som är lämplig för vadare och simänder, bildats vid Sysmäjärvis strand. Marken vid stolparna i förgrunden var täckt av presenningar i somras. Presenningarna är fortfarande synliga längre bort på bilden.

Sysmäjärvi restaureras med stöd av Jägarförbundet

Sjöfågelbestånden har minskat. I Outokumpu beslöt de aktiva i jaktföreningen att vidta konkreta åtgärder för att förbättra sjöfåglarnas habitat.

Sysmäjärvi i Outokumpu är en av Norra Karelens mest kända fågelsjöar. På senare år har sjön emellertid lidit av kraftig eutrofiering och vegetationen har blivit ensidigare. Nu förbättrar lokala jägare sjöns status genom att restaurera strandområdena.

Häcknings- och matplatser

I trakten anlagdes en cirka tre hektar stor strandäng. Längs sjöns strandlinje avlägsnades vegetation genom att kväva vassruggarna med slitstark presenning på ett ungefär hektarstort område i taget. Innan presenningen lagdes ut slog man vegetationen i området. I sjön restaureras också skär som är lämpliga häckningsplatser för fåglarna.

– Området under presenning röjdes först med röjningssåg och sedan samlades växtmaterial som tyngd längs presenningens kanter, berättar en av projektets aktörer Juho Ristikankare om det praktiska arbetet.

Med dessa åtgärder skapar man fler lämpliga habitat, slamområden som producerar näring och häckningsplatser för vadare och viltsjöfåglar. Vid sjön häckar också brunanden, som har minskat kraftigt. Tillstånd till åtgärderna har beviljats av den lokala närings-, trafik- och miljöcentralen.

– Resultaten var goda redan efter de första åren, det bildades fina gölar vid stranden. Tidigare stod vegetationen där två meter hög. Det här ska nog få insekterna att återvända som näring åt ungarna, konstaterar Ristikankare.

Presenningarna tas bort efter sommaren. En tjock presenning som skärmar av ljuset kväver effektivt den underliggande vegetationen när den tyngs ner av vattnet. De höga och täta vassruggarna har fått ge vika för ett vattenområde.Presenningarna tas bort efter sommaren. En tjock presenning som skärmar av ljuset kväver effektivt den underliggande vegetationen när den tyngs ner av vattnet. De höga och täta vassruggarna har fått ge vika för ett vattenområde.

Stöd ur Jägarförbundets fond

Projektet vid Sysmäjärvi har stötts med bland annat Jägarförbundets insamlade medel för jaktvård.

– Förbundets finansiering var av största vikt, poängterar Ristikankare.

– Med de medlen kunde vi anskaffa presenningarna. De är dyra, UV-skyddade och tunga. De håller många år.

– Det här är det mest kostnadseffektiva sättet att gå tillväga. När kostnaderna för presenningarna är betalda kan man fortsätta med arbetet i många år, säger Ristikankare för att sporra andra föreningar.

Ristikankare berättar att man har för avsikt att ansöka om fortsatt finansiering för restaureringen av Sysmäjärvi.

– Vi har gott om idéer och det finns fortfarande mycket att göra.

Alla distrikt och medlemsföreningar inom förbundet har möjlighet att ansöka om stöd för sina egna projekt med anknytning till jaktvård, skydd av vilt och utplantering, ungdomsarbete eller jaktskytte och skjutbanor. Nu lönar det sig att arbeta aktivt med habitatprojekt!

Ansökningsanvisningar (på finska)