Genom att svara på enkäten kan du påverka Jägarförbundets tjänster, såsom utbudet av kurser. Bild: Sara Seppälä
Genom att svara på enkäten kan du påverka Jägarförbundets tjänster, såsom utbudet av kurser. Bild: Sara Seppälä

Svara på enkäten – påverka medlemsservicen

Jägarförbundet kartlägger medlemskårens åsikter och önskemål med hjälp av en öppen webbenkät. Enkätsvaren används i arbetet med att utveckla förbundet och dess tjänster för att bättre uppfylla medlemskårens önskemål.

Jägarförbundet bereder en strategireform under åren 2019–2021. I reformen ingår det projekt för medlemsservice som förbundet har startat. Projektet har som mål att utveckla de tjänster som erbjuds jaktföreningarna och enskilda medlemmar. Projektet inleds med en enkät som genomförs i november–december. Syftet med enkäten är att kartlägga såväl tjänsterna som förbundets image och kommunikation samt att stöda jämställdhet och likabehandling inom jakten.

– År 2021 fyller förbundet 100 år. Vi vill erbjuda våra medlemmar allt bättre och mångsidigare service när vi tar steget in i följande århundrade. Därför är det speciellt viktigt att höra medlemskårens åsikter i arbetet med reformen, berättar förbundets verksamhetsledare Heli Siitari.

Jägarförbundets huvudsakliga uppgifter är även i framtiden att främja jakten.

– Jägarförbundet ska vara en stark påverkare i beslutsprocessen med anknytning till jakt och en hållbar användning av naturresurserna, beskriver Siitari.

– För oss har olika kurser alltid varit en viktig del av medlemsservicen. Med vår verksamhet vill vi säkerställa att de finländska jägarna också i framtiden är kompetenta föregångare för etisk jakt.

Enkäten riktas inte enbart till förbundets medlemmar, utan till alla finländska jägare.

– Vi hoppas få höra alla jägares åsikter och önskemål, även de som inte hör till förbundet. Vårt framtidsmål är att vara en organisation för alla jägare, konstaterar Siitari.

Enkäten genomförs på internet och har utarbetats av Taloustutkimus Oy. Du kan svara på enkäten fram till den 21 december 2018. Vi lottar ut presentkort till Eräkontti Oy bland alla som svarat på enkäten.

Besvara enkäten här