Ensimmäisen kesän pressutuksen tuloksena Sysmäjärven rantaan on saatu kahlaajille ja puolisukeltajille hyvin soveltuvaa, matalakasvuista allikkoaluetta. Kuvan etualalla, tolppien kohdalla on ollut tänä kesänä pressuja, joita on vielä näkyvissä taaempana.
Ensimmäisen kesän pressutuksen tuloksena Sysmäjärven rantaan on saatu kahlaajille ja puolisukeltajille hyvin soveltuvaa, matalakasvuista allikkoaluetta. Kuvan etualalla, tolppien kohdalla on ollut tänä kesänä pressuja, joita on vielä näkyvissä taaempana.

Sysmäjärveä kunnostetaan Metsästäjäliiton tuella

Vesilintujen kannat ovat taantuneet. Outokummussa metsästysseuran aktiivit ryhtyivät konkreettisiin tekoihin vesilintujen elinympäristöjen parantamiseksi.

Outokummun Sysmäjärvi on yksi Pohjois-Karjalan tunnetuimmista lintujärvistä. Viime vuosina se on kuitenkin kärsinyt voimakkaasta umpeen kasvamisesta ja kasvillisuuden yksipuolistumisesta. Nyt paikalliset metsästäjät parantavat järven tilaa kunnostamalla ranta-alueita.

Pesimä- ja ruokailupaikkoja

Alueelle on tehty noin kolmen hehtaarin kokoinen rantalaidun. Järven rantaviivalla kuoletetaan kasvillisuutta peittämällä ruovikkoa kestopeitteillä noin hehtaarin kokoisella alueella kerrallaan. Ennen pressuttamista alueen kasvillisuus on niitetty. Lisäksi järvellä kunnostetaan luotoja, joka soveltuvat lintujen pesimäpaikoiksi.

– Pressutettu alue niitettiin raivaussahalla, sitten kasvimassa kerättiin pressun reunoille painoksi, kertoo projektin aktiivi Juho Ristikankare käytännön toteutuksesta.

Näillä toimenpiteillä lisätään kahlaajille ja riistavesilinnuille soveltuvia elinympäristöjä, ravintoa tuottavia lietealueita sekä pesimäpaikkoja. Järvellä pesii myös voimakkaasti taantunut punasotka. Toimenpiteille on haettu luvat paikalliselta ELY-keskukselta.

– Ensimmäisen vuoden tulokset olivat jo hyviä, kyllä rantaan tuli hyvännäköistä allikkoa. Aikaisemmin siinä oli kaksimetristä kasvillisuutta. Varmasti tämä palauttaa hyönteiselämää poikasajan ravinnoksi, toteaa Ristikankare.

Pressuja poistetaan kesän jälkeen. Paksu ja valoa läpäisemätön pressu, johon on noussut painoksi vettä päälle tukahduttaa tehokkaasti kasvillisuuden. Vesialue on tullut näkyviin korkean ja tiheän ruovikon tilalle.

Pressuja poistetaan kesän jälkeen. Paksu ja valoa läpäisemätön pressu, johon on noussut painoksi vettä päälle tukahduttaa tehokkaasti kasvillisuuden. Vesialue on tullut näkyviin korkean ja tiheän ruovikon tilalle.

Tukea Metsästäjäliiton keräyvaroista

Sysmäjärven hanketta on tuettu muun muassa Metsästäjäliiton riistanhoitoon kohdistetuista rahankeräysvaroista.

– Liiton rahoitus oli aivan merkittävä, sanoo Ristikankare painokkaasti.

– Sillä saatiin hankittua pressut. Ne ovat kalliita, UV-suojattuja ja raskaita. Ne kestävät monta vuotta.

– Tämä on kustannustehokas tapa toimia. Kun saa pressukulut katettua, niillä pystyy tekemään monen vuoden työt, Ristikankare kannustaa muita metsästysseuroja.

Sysmäjärven kunnostukselle aiotaan hakea jatkorahoitustakin, kertoo Ristikankare.

– Ideat eivät lopu kesken, kyllä siellä on vielä paljon tehtävää.

Kaikilla liiton piireillä ja jäsenseuroilla on mahdollisuus hakea tukea omille hankkeilleen, jotka liittyvät riistanhoitoon, riistan suojeluun ja siirtoistutuksiin, nuorisotyöhön tai metsästysammuntaan ja ampumaratoihin. Elinympäristöhankkeissa kannattaa nyt aktivoitua!

Tutustu hakuohjeisiin