Heli Siitari
Pääkirjoitus

Maanomistajien toiveet ovat tärkeitä

Me metsästäjät saamme nauttia luonnosta monipuolisesti. Metsästysoikeus meillä Suomessa perustuu maanomistukseen. Ilahduttavan monet maanomistajat ovat vuokranneet maansa metsästysoikeuden paikallisille metsästysseuroille tai metsästysseurueille. Maanomistaja voi toki pidättää metsästysoikeiden itsellään, ja sekin on meillä kunkin itse päätettävissä. Hyvä niin! Valtion maat tarjoavat mahdollisuuksia kaikille metsästäjille.

Valkohäntäpeurakanta on nyt suurimmillaan koskaan. Se puhututtaa. Koko Suomen vinkkelistä katsottuna kanta on jakautunut hyvin epätasaisesti. Ainakin Varsinais-Suomessa ja osassa Hämettä kanta alkaa olla monelta kantilta katsottuna monen mielestä kipurajoilla. Toisaalta suuri osa Suomea vasta odottelee valkohäntäpeuraa saapuvaksi rikastuttamaan riistalajien kirjoa, ja näillä alueilla metsästyksen tulisi olla maltillista. Valkohäntäpeurojen aiheuttamien liikennevahinkojen ja korvattujen maatalousvahinkojen määrät ovat nousseet huomattavasti viime vuosia aikaisempiin verrattuna. Siellä (eli lähes kaikkialla Suomessa), missä seurat ovat vuokranneet maita yksityisiltä maanomistajilta, olisi metsästysseurojen muistettava kuulla maanomistajien toiveita kannan tilasta. Vahinkoihin tulisi suhtautua vakavasti. Avoin keskustelu maanomistajien toivetilasta on tärkeää. Peuratihentymät olisi otettava huomioon – ja niihin puututtava – metsästyksen suunnittelussa. Ministeriön tahtotila on nyt taittaa kannan kasvu tihentymäalueilla. Jotkut ennusteet tiheimmillä alueilla ennustavat, että kannan kasvua ei taiteta näillä tällä hetkellä myönnetyillä pyyntilupamäärillä. Kaatoprosentit tulisi saada kohdilleen, ja kantaa tulisi hallita myös laadullisen metsästyksen keinoin. Emme halua arvokasta riistaeläintämme, vaikka se tänne ei ole omin jaloin tullutkaan, leimattavan vahinkoeläimeksi!

Kannan hallitsemiseksi on myös ollut puhetta lainsäädännöllisistä muutoksista, esimerkiksi valkohäntäpeuran vasan vapauttaminen pyyntiluvasta tai pinta-alavaatimusten pienentäminen. Metsästäjäliiton näkemys on, että nykyinen lainsäädäntö on riittävä, kunhan sitä toteutetaan tehokkaasti. Kentälle on vietävä selvästi hallinnon viesti ja annettava tarvittaessa opastusta. Meidän mielestämme nykyisten rakenteiden rikkominen voisi pahimmillaan johtaa päinvastaiseen kehitykseen hirvieläinkannoissa, eli kannan hallitsemattomuuteen ja sitä kautta jopa kasvuun. Kontrolli metsästyksen suunnitelmallisuudesta häviäisi. Siksi emme ole lähteneet näihin ajatuksiin mukaan.

Ollaan siis kaikki mukana talkoissa, jotta sosiaaliset ja taloudelliset kestävyyskriteerit toteutuisivat myös valkohäntäpeuran kohdalla. Tämä edistää myös sitä, että meillä olisi tulevaisuudessakin elinvoimainen valkohäntäpeurakanta.

Mukavaa jahtia!

Toimitus, Jahti–Jakt

Heli Siitari – päätoimittaja, toiminnanjohtaja
heli.siitari@metsastajaliitto.fi , 040 826 7998

Teemu Simenius – järjestöpäällikko
teemu.simenius@metsastajaliitto.fi, 010 841 0053

Sara Seppälä – toimitussihteeri
sara.seppala@metsastajaliitto.fi, 010 841 0055 / 050 442 9848

Ere Grenfors – koulutuspäällikkö
ere.grenfors@metsastajaliitto.fi, 010 841 0057

Kai Tikkunen – tiedottaja
kai.tikkunen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0056

Jaska Salonen – yhteyspäällikkö
jaska.salonen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0062 / 040 561 5076

Jussi Partanen – koulutussuunnittelija
jussi.partanen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0065

Sari Järvinen – viestintäpäällikkö
sari.jarvinen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0068

Henri Mutanen – nuorisovastaava
henri.mutanen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0067

Jahti-lehti on Suomen Metsästäjä­liiton jäsenlehti

Toimitus

Suomen Metsästäjäliitto

Kinturinkuja 4, PL 91

11101 Riihimäki

puh. 010 841 0050

fax. 010 841 0051

suomen@metsastajaliitto.fi

jahti@metsastajaliitto.fi

www.metsastajaliitto.fi

Tilaukset

010 841 0050

Ilmoitusmyynti

Jaska Salonen 010 841 0062

metsastajaliitto.fi/mediakortti

Ulkoasu

Magnus Scharmanoff,
Aste Helsinki Oy

Digituotanto

Aste Helsinki Oy

astehelsinki.fi

Digi-Jahti ilmestyy vuonna 2018 kolme kertaa

(maaliskuu, kesäkuu, marraskuu)

Painettu Jahti-lehti ilmestyy viitenä numerona vuodessa

(helmikuu, huhtikuu, elokuu, syyskuu ja joulukuu)

52. vuosikerta

Levikki 143 556 (LT 2011)

ISSN 1234-3090