Uutiset
Metsästyskoira-viikonloppuna yleisö pääsi tutustumaan metsästyskoiriin ja niiden käyttöön. Kuvassa Marianne Plathan ja Perämeren Poju Sodankylän metsästyskoiratapahtumassa. Kuva: Pekka Kustula
Metsästyskoira-viikonloppuna yleisö pääsi tutustumaan metsästyskoiriin ja niiden käyttöön. Kuvassa Marianne Plathan ja Perämeren Poju Sodankylän metsästyskoiratapahtumassa. Kuva: Pekka Kustula

Metsästyskoirat tulivat tutuiksi teemaviikonloppuna

Lokakuun viimeisenä viikonloppuna järjestettiin valtakunnallinen Metsästyskoira-viikonloppu, jossa metsästykseen ja koiraharrastukseen liittyvät paikalliset yhdistykset haastettiin järjestämään metsästyskoira-aiheisia tapahtumia ympäri Suomea. Teemaviikonlopun tarkoituksena oli tarjota lapsille ja nuorille uusia erähenkisiä kokemuksia sekä mahdollisuuden tutustua erilaisiin metsästyskoiriin.

Moni nuori metsästäjä pohtii harrastuskaverin hankintaa, ja viikonlopun tapahtumien avulla he pääsivät tutustumaan eri rotuvaihtoehtoihin. Tavoitteena oli myös tuoda esille metsästyskoirien tärkeää roolia riistakantojen hallinnassa, suurriistavirka-avussa ja saaliin talteenotossa. Samalla haluttiin lisätä oikeaa tietoa ja parantaa metsästyksen hyväksyttävyyttä omalla lähiseudulla.

Tapahtumissa tutustuttiin muun muassa eri koirarotuihin, nähtiin metsästyskoirien toimintanäytöksiä ja seurattiin koirien työskentelyä maastossa seurantalaitteiden kautta. Joillakin paikkakunnilla nuorilla oli mahdollisuus osallistua myös metsästyspäiviin, joiden aikana päästiin seuraamaan koirien toimintaa maastossa. Näissä kuultiin muun muassa hirvihaukkua ja ajokoiran ajoa sekä pyydettiin pienpetoja luolakoirien kanssa.

Metsästyskoira-viikonloppuun ilmoittautui mukaan yhteensä 23 tapahtumanjärjestäjää lähes koko Suomen alueelta. Pohjoisin tapahtuma järjestettiin Sodankylässä ja eteläisin Inkoossa. Suurin osa tapahtumista keräsi hyvin osallistujia ja osa järjestäjistä ilmoitti järjestävänsä tapahtuman mielellään uudelleenkin.

Metsästyskoirat näyttävät kiinnostavan myös suurta yleisöä. Ne tarjoavat hyvän keinon kertoa metsästyksestä ja lisätä metsästyksen hyväksyttävyyttä.

Teemaviikonlopun liikkeellepanijoina olivat Suomen Metsästäjäliitto, Suomen riistakeskus, Suomen kennelliitto ja metsästyskoirajärjestöt.

Kiitämme lämpimästi kaikkia metsästyskoiratapahtumien järjestäjiä ja tapahtumiin osallistujia!

Henri Mutanen

Isokokoisten lippaiden luvanvaraisuus ei enää koske ennen 1946 valmistettujen aseiden lippaita, joten esimerkiksi deaktivoidun Suomi-konepistoolin omistus ei tee aseharrastajasta rikollista. Kuva: Tommi Tuomi, Otavamedia / Lehtikuva
Isokokoisten lippaiden luvanvaraisuus ei enää koske ennen 1946 valmistettujen aseiden lippaita, joten esimerkiksi deaktivoidun Suomi-konepistoolin omistus ei tee aseharrastajasta rikollista. Kuva: Tommi Tuomi, Otavamedia / Lehtikuva

Aselakiesitys eduskuntaan aiempaa lievempänä sidosryhmien lausuntojen pohjalta

Hallitus antoi 11.10. eduskunnalle esityksen muutoksista ampuma-aselakiin, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annettuun lakiin ja asevelvollisuuslakiin. Esitys on Metsästäjäliiton ja muiden sidosryhmien palautteen ansiosta aiempaa lievempi. Kaikilta kiristyksiltä ei silti voi välttyä, koska Suomella on EU:n jäsenenä velvollisuus saattaa uudistetun tuliasedirektiivin vaatimukset kansalliseen lainsäädäntöön.

Keskeisimmät lausuntokierroksen jälkeen tehdyt muutokset

  • Isokokoisten latauslaitteiden luvanvaraisuus ei enää koske toimintakelvottomia laitteita, eikä latauslaitteita, jotka on valmistettu sarjatuliaseeseen, jonka valmistus on alkanut ennen vuotta 1946.

  • Reserviläispoikkeuksessa sijoituksen tai suunnitellun sijoituksen sijaan käytetään nyt termiä ”sijoituskelpoinen”. Myös viittaukset yläikärajaan on poistettu.

  • Reserviläispoikkeuksen ikäraja laskettiin 20 vuodesta 18 vuoteen, aktiivisuutta vaaditaan 12 kk, ei 24 kk ennen luvan myöntämistä. Lausunnolla olleessa versiossa ensimmäinen lupa reserviläisperusteella oli määräaikainen, nyt lähtökohtaisesti toistaiseksi voimassa oleva.

  • Myös urheilupoikkeuksella luvitettavista A-luokan pitkistä aseista vaatimus aktiivisuudesta on nyt 12 kk, ei 24 kk. Käsiaseissa säilyisi 24 kk vaatimus.

  • Ilmoitus aseen lainaamisesta tulisi tehdä, jos lainaaminen kestää yli 30 päivää (aiemmassa luonnoksessa 10 päivää).

  • Keräilyaseiden automaattinen ampumakielto on poistettu ja nykyinen käytäntö säilyy, eli ampumakielto on lupaviranomaisen harkinnassa.

Lupien valvonta tarkentuu

Aseluvan haltijoita seurataan jatkossa enemmän ja aselupia tarkastellaan säännöllisesti. Hallussapito-lupa voidaan peruuttaa, jos luvan myöntämisen edellytyksiä ei enää ole. Metsästysperusteella myönnetyssä aseluvassa harrastuksen aktiivisuuden osoitukseksi riittää näillä näkymin metsästyskortti.

Esitys menee seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn ja voi toki muuttua vielä sielläkin. Mutta ennen kesäkuuta 2017 myönnetyt aseluvat ovat voimassa lainmuutoksen jälkeenkin.

Kai Tikkunen