På Lapplands distrikts utomhusavdelning svarvades delar till fågelholkar.
På Lapplands distrikts utomhusavdelning svarvades delar till fågelholkar.

Jägarförbundet med på Lapin Erämessut

Den åttonde vildmarksmässan Lapin Erämessut gick av stapeln i Rovaniemi den 18–20 maj. Vädret var kulet och regnet föll utan uppehåll, men mässan fick trots det fler besökare än förväntat. Jägarförbundets Lapplands distrikt deltog i mässan med en egen utomhusavdelning.

Under fredagen var intresset för mässan till en början inte särskilt stort, men mot slutet av dagen anlände fler besökare och det totala antalet blev till slut 20 561, vilket är ett nytt rekord för tredagarsmässan. Försäljningsplatserna var också slutsålda, trots att mässan för första gången tog upp tre hallar i Lappi Areena utöver utomhusavdelningarna. Lapin Erämessut och Norra Finlands Vildmarksmässa i Uleåborg ordnas turvis vartannat år.

Sako deltog med en imponerande mässavdelning.Sako deltog med en imponerande mässavdelning.

Stort utbud för besökarna

I år fanns en brokig mångfald av utställare på mässan, bland dem också vissa som avvek från den traditionella jakt- och fiskeinriktningen. Sako fanns på plats med en stor och imponerande avdelning, men i övrigt var utbudet av vapen anspråkslöst. Handeln med jakt- och friluftskläder var däremot livlig. Besökarna kunde också följa uppvisningar i hantering av fisk och matlagning. Mässans konferencier Mikko ”Peltsi” Peltola underhöll publiken med historier om Lappland på scenen.

På Lapin Erämessut kunde besökarna bekanta sig med bland annat guldgrävning.På Lapin Erämessut kunde besökarna bekanta sig med bland annat guldgrävning.

Jägarförbundets Lapplands distrikt delade ut fågelholkar

På Lapplands distrikts utomhusavdelning svarvades delar till fågelholkar för glatta livet trots det tråkiga vädret. Distriktet delade också ut färdiga holkar till mässbesökarna. Virket hade Forststyrelsen bidragit med. Handeln var livlig och priset så pass förmånligt att ingen brydde sig om att pruta. Det var glädjande att så många visade ett verkligt intresse för att sätta upp holkar.

På avdelningen gjorde man också reklam för sommarens MegaTjäderläger (på finska) och Jägarförbundets övriga verksamhet. Förhoppningsvis får fler deltagare upp ögonen för lägret tack vare reklamen. Ett stort tack till alla som deltog i talkot.