Nyheter
Den första grågåskullen på Sammalistonsuo i Riihimäki. Bild: Antti Siponen
Den första grågåskullen på Sammalistonsuo i Riihimäki. Bild: Antti Siponen

Grågåskull på Sammalistonsuo

Fotograf Antti Siponen har lyckats föreviga den första grågåskullen i våtmarksområdet Sammalistonsuo i Riihimäki. Grågäss förekommer sparsamt i inlandet och kullar är mycket sällsynta.

Finlands Jägarförbund har från första början deltagit i arbetet med att inrätta våtmarken och har finansierat bland annat ett projekt för utsättning av grågäss i Maaninka, i syfte att sprida grågåspopulationen även till inlandet. Jord- och skogsbruksministeriet föreslår att grågåsen fredas i ytterligare tre år.

Sammalistonsuo våtmark har inrättats på initiativ av områdets ägare Kekkilä Oy. Projektet har genomförts i samarbete mellan ornitologiföreningen Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys, Riihimäki stad, naturskyddsföreningen Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys, hundföreningen Noutajakoiraharrastajat, Finlands viltcentral och Finlands Jägarförbund rf.

Jaska Salonen

Virus tog död på citykaniner i Helsingfors

I Kottby i Helsingfors påträffades under våren flera döda citykaniner. Orsaken till massdöden har visat sig vara ett RHD-virus, som är av den nya typen RHDV2. RHD är en sjukdom som lätt drabbar kaniner och orsakar hög dödlighet. RHD-viruset (Rabbit Haemorrhagic Disease) är ett calicivirus som inte tidigare påträffats i Finland.

– Virus förekommer överallt där det finns kaniner. Även om ett virus orsakar hög dödlighet betyder det inte att alla kaniner insjuknar, men en del kan vara smittbärare och sprida viruset bland de övriga. Störst är dödligheten i en population där viruset förekommer för första gången. Om kaninpopulationen dessutom är riklig blir smittrycket stort, berättar Sauli Laaksonen, docent i sjukdomar hos hjortdjur.

Enligt Livsmedelssäkerhetsverket Evira smittar viruset inte människan, hundar eller katter, men tamkaniner kan smittas av viruset. I Finland finns för närvarande inget vaccin som är avsett för tamkaniner. Evira rekommenderar att man undviker att låta tamkaniner vistas utomhus och inte heller utfodrar dem med föda från naturen i de områden där vildkaniner förekommer så länge epidemin pågår.

– Det här viruset överlever i naturen och sprider sig lätt från ett land till ett annat med djur, människor, växter och föremål. Smittade individer kan dö helt plötsligt utan att ha uppvisat några symptom, eller inom några dagar efter att de blivit smittade. Den nya virustypen verkar i alla fall ha ett långsammare sjukdomsförlopp och dödligheten är inte nödvändigtvis så hög, konstaterar Laaksonen.

Sara Seppälä

Kom med och arrangera jaktföreningarnas familjedag den 13 augusti

Jägarförbundet och Finlands viltcentral utmanar alla jaktföreningar att ordna en temadag för familjer i sin region den 13 augusti. Familjedagen är ett utmärkt tillfälle att få positiv publicitet för jakten. Vi lottar ut nyttiga vinster bland de föreningar som deltagit i kampanjen.

Ett bra alternativ är att bjuda in lokala invånare till föreningens jaktstuga eller någon annan lämplig plats. Under familjedagen kan man till exempel grilla korv vid brasan, förevisa små jaktvårdsarbeten eller jakthundar, pröva på skytte med luftvapen eller bekanta sig med en naturstig. Huvudsaken är att gästerna trivs och får bekanta sig med er förening och jakten.

Ytterligare upplysningar:

Finlands Jägarförbund, informatör Kai Tikkunen

kai.tikkunen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0056

Finlands viltcentral, Den nya jägarens tjänster, jaktchef Erkki Kiukas

erkki.kiukas@riista.fi, 029 431 2221

Läs mera (på finska) här.

Kai Tikkunen

Ny strategi för Jägarförbundet

Jägarförbundet har utarbetat en ny strategi för åren 2017–2021 med hjälp av distrikten, styrelsen och verksamhetsledarna. Förslaget till ny strategi godkändes av vårens förbundsstämma den 21 maj 2016.

Som de viktigaste uppgifterna i strategin betraktades som väntat påverkansarbete, service och stöd för föreningsverksamheten samt jaktskytte, utbildning och kommunikation. Som mål ställdes att göra Finland till ett stort viltland, att inkludera vildmarkskunskap i de ungas fostran samt att arbeta för starka jaktföreningar, en effektiv och fungerande viltförvaltning och Jägarförbundet som en effektiv intressebevakare.

Till grund för allting ligger respekten för naturen och viltet, rätten att idka friluftsliv och röra sig i naturen, den nordiska jaktkulturen och etiken samt naturvården och -skyddet.

Strategin genomförs genom att starta eller fortsätta med ungdomsarbete, förbättra e-tjänsterna, främja föreningsverksamheten, utveckla administrationen och reglerna, rädda skogsrenen och planera förbundets 100-årsjubileumsår.

Teemu Simenius

Studera till viltmästare i Ruukki

Institutet Ruukin maaseutuopisto ordnar specialyrkesexamen för viltmästare. Alla som är intresserade av examen ombeds kontakta institutet för en kartläggning av utgångsnivån.

Examen är lämplig för personer med utbildning och yrkeserfarenhet eller en mycket aktiv bakgrund på amatörnivå inom branschen.

Ytterligare upplysningar: Teemu Keränen, telefon 040 747 7234, e-post teemu.keranen@raahenedu.fi eller https://www.riistalinja.info

Teemu Keränen

lektor i viltvård

Överraskande beslut om halvautomatiska vapen i Tyskland

Alla halvautomatiska vapen med löstagbara magasin förbjöds vid jakt i Tyskland, då de enligt högsta domstolens tolkning inte uppfyller kraven i jaktförordningen. Det beror på att vapnen kan laddas med fler patroner än det antal som tillåts vid jakt, om man använder ett större magasin.

I Tyskland är det tillåtet att använda högst två patroner i magasinet och en i pipan vid alla former av jakt. I annan användning är halvautomatiska vapen med löstagbara magasin fortfarande lagliga.

Beslutet kom som en överraskning för jägarna, eftersom halvautomatiska vapen med löstagbara magasin har använts vid jakt i 40 år, utan att det någonsin tidigare gjorts rättsfall av saken. Vad som kommer att hända med de ”olagliga” jaktvapnen är ännu oklart. Ifall vapnen samlas in blir nästa fråga om jägarna får någon ersättning för dem.

Teemu Simenius

Jägarförbundet representerat i arbetsgrupp för fågeldirektivet

Finlands Jägarförbunds sjöfågelexpert Jaska Salonen har utsetts till förbundets representant i den nordiska jägarorganisationen Nordic Hunters’ Alliances arbetsgrupp för fågeldirektivet. Genom att tillsätta arbetsgruppen vill man trygga intressebevakningen av jakten på flyttfåglar samt klarlägga frågor kring genomförandet och tolkningen av fågeldirektivet. Arbetsgruppen kommer att betona användningen av en flexibel beskattning som bästa metod för att förvalta bestånden av sjöfågelvilt som en del av en hållbar jakt.

Arbetsgruppen kommer också att fokusera på de förvaltningsplaner som ska utarbetas längs gässens flyttstråk i syfte att påverka förvaltningen av icke jaktbara arter, inklusive exempelvis jakt på vitkindad gås, som kräver dispens. Det är en viktig fråga som tas upp i EU:s forum för frågor om gäss och i andra internationella överenskommelser som också binder de nordiska länderna.

Arbetsgruppen sammanträder för första gången i Köpenhamn i juni.

Digi-Jakt