Uutiset
Riihimäen Sammalistonsuon ensimmäinen merihanhipoikue. Kuva: Antti Siponen
Riihimäen Sammalistonsuon ensimmäinen merihanhipoikue. Kuva: Antti Siponen

Merihanhipoikue Sammalistonsuolla

Valokuvaaja Antti Siponen pääsi ikuistamaan Riihimäen Sammalistonsuon kosteikkoalueen ensimmäisen merihanhipoikueen. Merihanhia ei juurikaan esiinny sisämaassa ja sen poikueet ovat hyvin harvinaisia.

Suomen Metsästäjäliitto on ollut alusta asti mukana kosteikon perustamistyössä ja rahoittanut muun muassa Maaningan merihanhien siirtoistutusprojektia, joka edesauttaa merihanhen leviämistä myös sisämaahaan. Maa- ja metsätalousministeriö esittää merihanhen rauhoittamista edelleen kolmeksi vuodeksi.

Sammalistonsuon kosteikkoalue on perustettu omistajana toimivan Kekkilä Oy:n aloitteesta, ja mukana yhteistyössä ovat toimineet Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys, Riihimäen kaupunki, Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys, Noutajakoiraharrastajat, Suomen riistakeskus ja Suomen Metsästäjäliitto ry.

Jaska Salonen

Helsingin citykanit kuolivat virukseen

Helsingin Käpylässä löydettiin keväällä useita kuolleita citykaneja. Syyksi joukkokuolemaan on selvinnyt RHD-virus, joka on uutta tyyppiä RHDV2. RHD on herkästi kaniineihin tarttuva tauti, joka aiheuttaa korkeaa kuolleisuutta. Kalikiviruksiin kuuluvaa RHD-virusta (rabbit haemorrhagic disease -virus) ei ole aiemmin todettu Suomessa.

– Nämä virukset esiintyvät siellä missä kanitkin. Vaikka virus aiheuttaa korkeata kuolleisuutta, kaikki kanit eivät sairastu, mutta osa voi toimia taudinkantajana ja tartuttajana. Suurin kuolleisuus on populaatioissa, joissa virus esiintyy ensi kertaa ja joissa on tiheä kanipopulaatio, jolloin tartuntapaine kasvaa suureksi, kertoo hirvieläinten sairauksien dosentti Sauli Laaksonen.

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran mukaan virus ei tartu ihmisiin, koiriin tai kissoihin, mutta lemmikkikaniinit voivat sairastua siihen. Suomessa ei ole tällä hetkellä saatavilla lemmikkikaniineille tarkoitettua rokotetta. Evira suosittelee, että lemmikkikaniinien ulkoiluttamista ja ruokkimista luonnosta haetulla ravinnolla vältetään epidemian aikana villikaniinien esiintymisalueilla.

– Tämä virus kestää ympäristössä ja kulkeutuu eläinten, ihmisten, kasvien ja tavaroiden matkassa helposti maasta toiseen. Kuolema voi olla äkillinen ilman edeltäviä oireita, tai kani kuolee parissa päivässä. Tällä uudella virustyypillä vaikuttaa kuitenkin olevan hitaampi taudin kulku, ja kuolleisuus ei ole välttämättä niin korkea, toteaa Laaksonen.

Sara Seppälä

Tulkaa mukaan järjestämään metsästysseurojen perhepäivää 13.8.

Metsästäjäliitto ja Suomen riistakeskus haastavat metsästysseurat järjestämään alueensa perheille teemapäivän. 13.8. Perhepäivä on hieno tilaisuus saada positiivista julkisuutta metsästykselle. Arvomme hyödyllisiä palkintoja tempaukseen osallistuneiden seurojen kesken.

Hyvä vaihtoehto on kutsua paikallisia asukkaita seuran majalle tai muuhun sopivaan paikkaan. Päivän aikana voi esimerkiksi paistaa nuotiolla makkaraa, esitellä riistanhoitotöitä tai metsästyskoiria, kokeilla ammuntaa ilma-aseilla tai päästä tutustumaan luontopolulle. Pääasia on, että vieraat viihtyvät ja pääsevät tutustumaan seuraanne ja metsästykseen.

Lisätietoja:

Metsästäjäliitto, järjestötiedottaja Kai Tikkunen

kai.tikkunen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0056

Suomen riistakeskus, Uuden metsästäjän palvelut, riistapäällikkö Erkki Kiukas

erkki.kiukas@riista.fi, 029 431 2221

Lue lisää täältä.

Kai Tikkunen

Metsästäjäliitolle uusi strategia

Metsästäjäliitossa on hahmoteltu vuosien 2017–2021 strategiaa piirien, hallituksen ja toiminnanjohtajien avustuksella. Esitys uudesta strategiasta hyväksyttiin liiton kevätliittokokouksessa 21.5.2016.

Strategiassa tärkeimmiksi tehtäviksi nousivat odotetusti vaikuttaminen, palvelut ja seuratoiminnan tuki, metsästysammunta, koulutus ja viestintä. Tavoitteiksi asetettiin saada Suomi suureksi riistamaaksi, vahvat metsästysseurat, erätaidot osaksi nuorten kasvatusta, tehokas ja toimiva riistahallinto sekä Metsästäjäliitto tehokkaana edunvalvojana.

Kaiken perustana on luonnon ja riistan kunnioittaminen, oikeus harrastaa ja liikkua luonnossa, pohjoismainen metsästyskulttuuri ja etiikka sekä luonnonhoito ja luonnonsuojelu.

Strategiaa toteutetaan käynnistämällä tai jatkamalla nuorisotyön, sähköisten palveluiden parantamisen, seuratoiminnan kehittämisen, hallinnon ja sääntöjen kehittämisen, metsäpeuran pelastamisen sekä liiton 100-vuotisjuhlavuoden hankkeita.

Teemu Simenius

Ruukissa voi opiskella riistamestariksi

Ruukin maaseutuopisto järjestää riistamestarin erikoisammattitutkintoja. Tutkinnosta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä oppilaitokseen lähtötasokartoitusta varten.

Tutkinto sopii alan koulutusta ja työkokemusta omaavalle tai erittäin aktiivisen harrastustaustan omaavalle henkilölle.

Lisätietoja: Teemu Keränen, puhelin 040 747 7234, sähköposti teemu.keranen@raahenedu.fi tai https://www.riistalinja.info

Teemu Keränen

riistanhoidon lehtori

Saksassa yllättävä päätös itselataavista aseista

Kaikki irtolippaalliset itselataavat aseet kiellettiin Saksassa metsästyksessä, koska korkein oikeus tulkitsi, että ne eivät ole metsästysasetuksen mukaisia. Tämä johtuu siitä, että niihin saa enemmän patruunoita kuin metsästyksessä on sallittu, jos laittaa aseeseen erikokoisen lippaan.

Saksassa tällaisessa aseessa saa käyttää korkeintaan kahta patruunaa lippaassa ja yhtä piipussa kaikessa metsästyksessä. Muussa käytössä lippaalliset puoliautomaatit ovat edelleen laillisia.

Päätös on tyrmistyttänyt metsästäjiä, koska lippaallisia itselataavia aseita on käytetty sujuvasti jo 40 vuotta, eikä oikeustapauksissa tätä ole koskaan aikaisemmin kyseenlaistettu. Mitä ”laittomille” metsästysaseille tapahtuu, on vielä auki. Jos aseet kerätään pois, uusi kysymys on, korvataanko niitä vai ei?

Teemu Simenius

Metsästäjäliitosta edustus lintudirektiivityöryhmään

Suomen Metsästäjäliiton vesilintuasiantuntija Jaska Salonen on valittu liiton edustajaksi Pohjoismaisen metsästäjäjärjestön, Nordic Hunters’ Alliancen, lintudirektiivityöryhmään. Työryhmän perustamisella halutaan varmistua muuttavien lintujen metsästyksen edunvalvonnasta sekä lintudirektiivin toteuttamisesta ja tulkinnoista. Työryhmä tulee korostamaan sopeutuvan metsästysverotuksen käyttöä parhaana menetelmänä hoitaa riistavesilintukantoja osana kestävää metsästystä.

Työryhmä tulee keskittymään myös hanhien muuttoreittien varsille suunniteltaviin hoitosuunnitelmiin ja pyrkii näin vaikuttamaan myös ei-metsästettävien lajien kannanhoitoon, sisältäen esimerkiksi valkoposkihanhen poikkeuslupakohtaisen pyynnin. Tämä sisältyy olennaisesti käynnistyvään EU:n hanhiforumiin ja muihin kansainvälisesti myös Pohjoismaita sitoviin sopimuksiin.

Työryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran kesäkuussa Kööpenhaminassa.

Digi-Jahti

Steiner-kiikarit arvottu

Edellisen Digi-Jahdin palautekyselyyn vastanneiden kesken arvottiin Steiner Nighthunter Xtreme 8x56 -kiikarit. Onnetar suosi Sami Mannista Huittisista. Voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Onnea!

Sara Seppälä