Video

Affisch och videor till hjälp vid älghantering

Varje medlemsförening i Jägarförbundet fick under 2015 affischen ABC i älghantering. Affischen ger information om hantering av en fälld älg och är avsedd att hängas på väggen i slakteriet eller där man flår älgar.

Instruktionsaffischen ABC i älghantering har delats ut till alla medlemsföreningar och är avsedd att hängas på väggen i slakteriet.Instruktionsaffischen ABC i älghantering har delats ut till alla medlemsföreningar och är avsedd att hängas på väggen i slakteriet.

På affischen avbildas hela hanteringen av en fälld älg från jaktskottet fram till middagsbordet eller till försäljningen. Var och en av de sex delarna av affischen har en faktaruta med några viktiga fakta angående arbetsmomentet i fråga. För det viktigaste momentet finns instruktionsvideor med direkta webblänkar från varje del av affischen.

Affischens delar är:

  • Jaktskott

  • Urtagning

  • Flåning

  • Styckning

  • Benfri styckning

  • Försäljning av kött

Med smarttelefonens eller surfplattans hjälp kan du alltså enkelt studera tips och beprövade metoder för varje arbetsmoment, till och med ute i slakteriet mitt under styckningen.

Länka till videorna med QR-kod eller via förbundets webbplats

Var och en av affischens sex delar har också en så kallad QR-kod eller rutkod. När en användare riktar kameran på sin smarttelefon mot den tvådimensionella bildkoden styrs han eller hon direkt till en fördjupande instruktionsvideo om arbetsmomentet i fråga eller till en webbsida med aktuell information om ämnet.

En app som läser QR-kod kan laddas ner till telefonen från operativsystemets appbutik. Det finns flera olika appar att välja mellan och en del är också gratisappar. Kodläsare finns för Android-, iPhone- och Windows-telefoner. Du kommer också till videorna direkt från förbundets webbplats.

Jord- och skogsbruksministeriets stöd

Jord- och skogsbruksministeriet finansierade produktionen av instruktionsaffischen. Innehållet i instruktionsvideorna och affischen har producerats av viltmästare Toni Kumpuvaara, regional instruktör för Jägarförbundets norra region. Du kan också beställa affischen från förbundets affär för jakt- och fiskeutrustning Eräkontti i Riihimäki.

Video