Tuomas Hallenberg
Från ordföranden

Jaktvårdsavgiften i förändring

Jaktlagen förnyades och möjligheterna att utöva bågjakt utvidgades. Skjutprov ordnades i all hast, så att ivriga bågjägare äntligen – efter många års diskussioner och arbete – fick ge sig ut på hjortjakt. Det rapporteras att de första hjortarna fälldes omedelbart när jakten inletts. Något att pröva på för den som gillar utmaningar och naturupplevelser! Weidmannsheil.

Jaktvårdsavgiften stiger sannolikt. Finlands Jägarförbund har lagt fram förslag till en modell där man betonar aktivering av verksamheten och besparingar inom administrationen. Ungdomsverksamheten, som förbundet betraktar som mycket viktigt, betonades också i samband med reformen. Förbundet föreslår att jaktvårdsavgiften för personer under 18 år halveras, på samma sätt som fiskevårdsavgiften. Samtidigt har vi berett vårt eget förslag till förändring av avgiften för unga jägare. Tröskeln måste sänkas och dörren öppnas för att vi ska få flera unga med i vår hobby.

När jaktsäsongen inleddes började det höras tråkiga rapporter om att vargar dödat eller skadat hundar och husdjur. Rapporter strömmar in i stadig takt. Jägarförbundet har engagerat sig i planen för förvaltningen av vargstammen – och förutsätter naturligtvis att också andra engagerar sig. Situationen väcker många tankar kring och förväntningar på riktlinjerna för den kommande säsongen. På nationell nivå behöver vi en stabil och trovärdig helhet. Vi arbetar hela tiden för att uppnå en sådan.

Hösthälsningar till er alla.