Nyheter

Skjutbaneansvarig ska utses senast 1.12.2017

I lagen om skjutbanor, som trädde i kraft för ett par år sedan, fastställs att en banansvarig ska utses för en skjutbana. Uppgift om den som utsetts ska lämnas till Polisstyrelsen senast den 1 december 2017. Det rekommenderas att uppgifterna om den banansvarige sänds till Polisstyrelsen per e-post. Anmälan ska göras av den som driver skjutbanan, det vill säga innehavaren av skjutbanetillståndet.

Under länken nedan finns modeller för materialet som ska lämnas till Polisstyrelsen (anvisningar på finska): Ampumaratavastaava ja ampumaradan järjestyssääntö (Skjutbaneansvarig och skjutbanans ordningsstadga)

Kontaktinformation till Polisstyrelsen:

Besöksadress: Stinsgatan 14, 00521 Helsingfors

Postadress: Polisstyrelsen PB 22, 00521 Helsingfors

E-post: kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi

tfn 0295 418 910

fax 0295 411 780

Ere Grenfors

Tips för att minska bäverskadorna

I Finland förekommer två bäverarter: europeisk bäver i sydvästra delarna av Finland och i Västra Lappland samt amerikansk bäver i Östra och Mellersta Finland. Amerikansk bäver får man jaga med markägarens eller jakträttsinnehavarens tillstånd, men för att jaga europeisk bäver krävs jaktlicens eller dispens som beviljats av Finlands viltcentral. Skadorna som bävrar orsakar kan förebyggas med systematisk jakt samt genom att riva deras dammar. Skadorna ersätts inte med statliga medel.

Bäverjakten inleddes den 20 augusti och fortsätter fram till slutet av april. Som jaktredskap används huvudsakligen gevär, jaktbåge och slagfällor. Den långa jaktsäsongen gör det möjligt att inrikta jakten för att undvika de värsta skadorna. Ett sätt att minska skadorna är att riva bävrarnas dammar, vilket kräver markägarens tillstånd.

En damm eller annan konstruktion i anslutning till ett bo får rivas med markägarens tillstånd i syfte att förebygga skador under följande tidsperioder:

1) under tiden 15.6–15.9 i landskapet Lappland,

2) under tiden 15.6–30.9 i landskapen Norra Österbotten och Kajanaland,

3) under tiden 15.6–15.10 i landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten, Mellersta Finland, Norra Savolax, Södra Savolax och Norra Karelen,

4) under tiden 15.6–31.10 i resten av landet.

Under andra tider får man inte riva ett bebott bo, tillhörande damm eller någon annan konstruktion som byggts av bävrar utan dispens som beviljats av Finlands viltcentral. Finlands viltcentral informerade om saken.

Digi-Jakt

Kampanjturnén Älgvarning! i full gång

Jägarförbundet deltar i det riksomfattande projektet Älgvarning!, som denna vecka har varit ute på turné i hela Finland. Projektet Älgvarning! instruerar bilförare i hur de kan förutse älgkrockar, utvecklar sätt att varna för riskområden och ger råd om hur man handlar vid en krock. Torsdagen 12 oktober är kampanjturnén på Shell HelmiSimpukka i Hirvaskangas och fredagen 13 oktober på Shell HelmiSimpukka i Mäntsälä.

I vidstående broschyr finns information om riskerna med anknytning till hjortdjurskrockar och anvisningar för man kan undvika dem.

Digi-Jakt

Beståndsvårdande jakt på lodjur inleddes i renskötselområdet

Lodjur får jagas med dispens i renskötselområdet från och med början av oktober till slutet av februari. I år beviljades tjugo dispenser: tretton i Kajanaland, fem i Uleåborgs renskötselområde och två i Lappland.

Naturresursinstitutet har uppskattat att det inför jaktsäsongen fanns 80–125 stycken mer än ett år gamla lodjur i renskötselområdet. Under förra jaktsäsongen fälldes fjorton lodjur med beståndsvårdande dispenser i renskötselområdet.

Dispenserna har inriktats på renskötselområdets södra delar och i synnerhet på Kajanaland, eftersom lodjuren orsakar rennäringen stora skador i regionen. Finlands viltcentral rekommenderar att den beståndsvårdande jakten i mån av möjlighet koncentreras till individer som dödar renar.

Utanför renskötselområdet inleds den beståndsvårdande lodjursjakten med dispens den 1 december och säsongen pågår till den 28 februari. Finlands viltcentral fattar beslut om dispenser utanför renskötselområdet i slutet av oktober.

Digi-Jakt