Heli Siitari
Pääkirjoitus

Hirvijahdin kynnyksellä

Jahtikausi alkaa olla kiihkeimmillään, ja pian tämän Digi-Jahdin ilmestyttyä hirvijahti pääsee toden teolla alkuun koko maassa. Hirven ja valkohäntäpeuran vahtimismetsästys pellolta on ollut sallittua syyskuun ajan. Sen, miten suosittua tämä jahtimuoto on ollut, tulemme näkemään jälkikäteen saalisilmoituksista. Ainakin jousiväki on ollut peuramahdollisuudesta innoissaan. Metsästäjäliitto on kiinnostunut kuulemaan jäsenistöltään vahtimismetsästyskokemuksia. Paikoitellen hirvilupia onkin jo käytetty haittaa aiheuttavan yksilön poistoon – hyvä, että tähän ongelmaan on nyt tarvittaessa ratkaisu, jota voidaan myös käyttää. Maanomistaja kiittää ja metsästäjä saa mahdollisuuden.

Näin tiheän peurakannan aikaan kannustamme jäseniämme harventamaan valkohäntäpeurakantaa aktiivisesti ja käyttämään myönnetyt luvat. Hienoa olisi, jos lupia käytettäisiin reilusti jo ennen hirvenmetsästyksen alkua. Uhkana nimittäin on, että tiheimmillä hirvi- ja peurakannan alueilla hirvenmetsästys vie voiton ja peuralupia jää käyttämättä. Tässä olisi oiva tilaisuus seuroille löyhentää vieraslupakäytäntöjä tai vaikkapa ottaa yhä enemmän nuoria mukaan peurajahtiin – tulijoita varmasti riittää, jos ovet ovat auki! Ei peuranmetsästys sentään vielä joka paikan herkkua Suomessa ole.

Jos hirvieläimiä onkin tänä vuonna runsaasti, niin metsäkanalintukannat ovat lähes koko maassa erittäin alhaiset. Tämä on nähtävissä myös saaliin vähyytenä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Harva, jos juuri kukaan, on kerskunut lintusaaliillaan. Minusta tämä osoittaa metsästäjien erittäin hyvää harkintakykyä. Tänä vuonna moni metsästäjä oli metsäkanalintujen täysrauhoituksen kannalla.

Sen sijaan viime aikojen kelit ovat suosineet luonnossa liikkujaa. Nauttikaamme siis ulkoilun ”varmasta saaliista” – pirteän punaisista poskista ja hyvästä mielestä!

Harvennetaan runsasta kantaa ja vaalitaan toista. Sitähän tämä on!

Hyvää syksyn jatkoa.

Toimitus, Jahti–Jakt

Heli Siitari – päätoimittaja, toiminnanjohtaja
heli.siitari@metsastajaliitto.fi , 040 826 7998

Teemu Simenius – järjestöpäällikko
teemu.simenius@metsastajaliitto.fi, 010 841 0053

Sara Seppälä – toimitussihteeri
sara.seppala@metsastajaliitto.fi, 010 841 0055 / 050 442 9848

Ere Grenfors – toimittaja, koulutuspäällikkö
ere.grenfors@metsastajaliitto.fi, 010 841 0057

Kai Tikkunen – toimittaja, tiedottaja
kai.tikkunen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0056

Jaska Salonen – toimittaja, yhteyspäällikkö
jaska.salonen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0062 / 040 561 5076

Jussi Partanen – toimittaja, koulutussuunnittelija
jussi.partanen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0065

Jahti-lehti on Suomen Metsästäjä­liiton jäsenlehti

Toimitus

Suomen Metsästäjäliitto

Kinturinkuja 4, PL 91

11101 Riihimäki

puh. 010 841 0050

fax. 010 841 0051

suomen@metsastajaliitto.fi

jahti@metsastajaliitto.fi

www.metsastajaliitto.fi

Tilaukset

010 841 0050

Ilmoitusmyynti

Jaska Salonen 010 841 0062

metsastajaliitto.fi/mediakortti

Ulkoasu

Magnus Scharmanoff,
Aste Helsinki Oy

Digituotanto

Aste Helsinki Oy

astehelsinki.fi

Digi-Jahti ilmestyy vuonna 2017 viisi kertaa

(maaliskuu, toukokuu, elokuu, lokakuu, marraskuu)

Painettu Jahti-lehti ilmestyy viitenä numerona vuodessa

(helmikuu, huhtikuu, heinäkuu, syyskuu ja joulukuu)

51. vuosikerta

Levikki 143 556 (LT 2011)

ISSN 1234-3090