Uutiset

Ampumaratavastaava nimettävä 1.12.2017 mennessä

Pari vuotta voimassa ollut ampumaratalaki määrittää, että ampumaradalle on nimettävä ampumaratavastaava. Nimeäminen tulee tehdä Poliisihallitukselle 1.12.2017 mennessä. Asiointi Poliisihallitukseen ratavastaava-asiassa suositellaan tehtävän sähköpostilla. Ilmoituksen tekee radan ylläpitäjä, eli se, jolla on ampumaratalupa nimissään.

Oheisesta linkistä löytyvät mallinnukset Poliisihallitukselle menevästä materiaalista: Ampumaratavastaava ja ampumaradan järjestyssääntö

Poliisihallituksen yhteystiedot:

Käyntiosoite: Asemapäällikönkatu 14, 00521 Helsinki

Postiosoite: Poliisihallitus PL 22, 00521 Helsinki

S-posti: kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi

puh. 0295 418 910

faksi 0295 411 780

Ere Grenfors

Metsästäjäliitto on mukana Metsämessuilla

Metsämessut järjestetään Helsingissä Messukeskuksessa 10.–12.11.2017. Metsästäjäliitto on mukana messuilla osastolla 6g8. Liiton osastolla pääsee tutustumaan liiton tarjoamaan nuorisotoimintaan ja ampumaan SimWay Hunt -simulaattorilla. Metsämessut on osa ELMA-tapahtumakokonaisuutta, johon kuuluu viisi samaan aikaan Messukeskuksessa järjestettävää tapahtumaa: ELMA, Metsä, Kädentaito, OutletExpo ja Lemmikki.

Haluatko töihin liiton osastolle?

Metsästäjäliiton osastolle tarvitaan vielä muutamia vapaaehtoistyöntekijöitä. Neljän tunnin työvuorosta saa vastineeksi messulipun ja ruokailun. Ilmoittaudu pian henri.mutanen@metsastajaliitto.fi tai 050 528 0001.

Sara Seppälä

Majavavahinkojen vähentämisen keinoja

Suomessa esiintyy kahta majavalajia: lounaisen Suomen ja Länsi-Lapin euroopanmajava ja Itä- ja Keski-Suomen kanadanmajava. Kanadanmajavaa saa metsästää maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan luvalla, mutta euroopanmajavan metsästäminen vaatii Suomen riistakeskuksen myöntämän pyyntiluvan tai poikkeusluvan. Majavien tekemiä vahinkoja voidaan estää suunnitelmallisella metsästyksellä sekä patojen purkamisella. Vahinkoja ei korvata valtion varoista.

Majavan metsästys on alkanut 20. elokuuta ja jatkuu huhtikuun loppuun saakka. Pyyntivälineinä käytetään pääasiassa kivääriä, metsästysjousta ja heti tappavia rautoja. Pitkä metsästysaika mahdollistaa pyynnin kohdentamisen siten, että vakavilta vahingoilta vältytään. Yksi keino vähentää vahinkoja on patojen purkaminen, mikä vaatii maanomistajan luvan.

Pesään liittyvän padon tai muun rakennelman saa vahinkojen estämiseksi purkaa maanomistajan luvalla seuraavina ajanjaksoina:

1) 15.6.–15.9. välisenä aikana Lapin maakunnassa;

2) 15.6.–30.9. välisenä aikana Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa;

3) 15.6.–15.10. välisenä aikana Pohjanmaan, Keski- Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan, Keski- Suomen, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa;

4) 15.6.–31.10. välisenä aikana muualla Suomessa.

Muuna aikana asuttua pesää, siihen liittyvää patoa tai muuta majavan rakennelmaa ei saa rikkoa ilman Suomen riistakeskuksen myöntämää poikkeuslupaa. Asiasta tiedotti Suomen riistakeskus.

Digi-Jahti

Hirvimerkki!-kampanjakiertue vauhdissa

Metsästäjäliitto on mukana valtakunnallisessa Hirvimerkki!-hankkeessa, jonka kiertue on tällä viikolla liikkunut halki Suomen. Hirvimerkki!-hanke kouluttaa autoilijoita ennakoimaan hirvikolareita, kehittää tapoja vaikuttaa riskialueista ja opastaa, kuinka toimia kolarin sattuessa. Kampanjakiertue on torstaina 12.10. Shell HelmiSimpukka Hirvaskankaalla ja perjantaina 13.10. Shell HelmiSimpukka Mäntsälässä.

Lue lisää oheisesta esitteestä, jossa kerrotaan muun muassa hirvieläinkolareiden riskeistä ja annetaan ohjeita niiden välttämiseksi.

Digi-Jahti

Kannanhoidollinen ilvesjahti alkoi poronhoitoalueella

Ilvestä voi metsästää poronhoitoalueella poikkeusluvilla lokakuun alusta helmikuun loppuun. Poikkeuslupia myönnettiin tänä vuonna kaksikymmentä: kolmetoista Kainuuseen, viisi Oulun poronhoitoalueelle ja kaksi Lappiin.

Luonnonvarakeskus on arvioinut, että ennen metsästyskautta poronhoitoalueella oli 80 – 125 yli vuoden vanhaa ilvestä. Viime metsästyskaudella poronhoitoalueella pyydystettiin kannanhoidollisilla poikkeusluvilla neljätoista ilvestä.

Poikkeuslupia on painotettu poronhoitoalueen eteläosiin ja erityisesti Kainuuseen, koska ilvesten aiheuttamat vahingot porotaloudelle ovat alueella suuret. Suomen riistakeskus suosittaa, että kannanhoidollinen pyynti kohdistetaan mahdollisuuksien mukaan poroja tappaviin yksilöihin.

Poronhoitoalueen ulkopuolella ilveksen kannanhoidollinen metsästys poikkeusluvilla alkaa 1. joulukuuta ja kestää 28.2. saakka. Suomen riistakeskus päättää poronhoitoalueen ulkopuolisista poikkeusluvista lokakuun lopulla.

Digi-Jahti