Nyheter

Förbättringar i vapendirektivet

EU-parlamentets utskott för den inre marknaden och konsumentskydd IMCO avslog den 13 juli kommissionens förslag till nya begränsningar för vapen och vapenlicenser. Parlamentet röstar om vapendirektivet i höst och avsikten är att få grönt ljus för direktivet före slutet av året.

I det kompromissförslag som uppkommit har man beaktat nästan alla de punkter som jägarförbunden ville ändra. En stor del av föreslagna begränsningarna har överlämnats till beslutsfattande på nationell nivå. De viktigaste punkterna för intressebevakningen har varit licenser som är i kraft tills vidare, möjligheten för under 18-åringar att få vapenlicens och distansförsäljningen av vapen, som alltså får fortsätta. Inte heller kraven på obligatoriska läkarundersökningar godkändes.

I sin intressebevakning beträffande direktivet här i hemlandet har Jägarförbundet påverkat riksdagens utskott, politiker och tjänstemän. Förbundet har också arbetat aktivt i den europeiska intresseorganisationen för jägare FACE och den nordiska samarbetsorganisationen NJS.

Teemu Simenius

Jakt med finsk spets är med i Wikiförteckningen över levande kulturarv.
Jakt med finsk spets är med i Wikiförteckningen över levande kulturarv.

Spetsjakt nu med i Wikiförteckningen över levande kulturarv

Jägarförbundet, Spetsklubben och Kennelförbundet inledde 2012 ett gemensamt projekt med anknytning till vårt jaktkulturarv. Syftet med projektet var att få med jakt med finsk spets i Unescos förteckning över immateriella kulturarv.

En webbplats öppnades i våras för att presentera inhemska kulturarvsobjekt. På webbplatsen Wikiförteckning över levande kulturarv presenteras exempel på levande traditioner i Finland. Vårt levande kulturarv identifieras och sparas som en del av Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet, som Finland undertecknade 2013. Webbplatsen administreras av Museiverket.

De bästa av de finländska kulturarvsobjekt som presenteras på webbplatsen kan i sinom tid komma med i Unescos internationella förteckning. Materialet med anknytning till jakt med finsk spets som finns på webbplatsen har producerats i samarbete mellan de organisationer som ligger bakom projektet.

Länk till Wikiförteckningen (på finska)

Ere Grenfors

Nikon kikarsikte till Padasjoki

Ett Nikon kikarsikte (Monarch 3.5-10x50 M med belyst riktmedel) värt 599 euro lottades ut bland alla som svarat på responsenkäten i föregående nummer av Digi-Jakt. Kikarsiktet vanns av Kimmo Rahikainen från Padasjoki. Grattis! Vinnaren har meddelats personligen.

Sara Seppälä

Smidigt att få inköpstillstånd i Träskända

En medlem av tidskriften Jakts redaktion förnyade sitt jaktvapen i somras och var tvungen att lämna en ansökan om inköpstillstånd. Tidsbeställning på webben kunde göras endast till polisinrättningen på hemorten, vilket var besvärligt. Det skulle ha varit mer praktiskt att besöka polisinrättningen i den stad där arbetsplatsen ligger, till exempel under lunchrasten.

Det var i alla fall enkelt att lämna ansökan och till sin förvåning fick redaktören också göra lämplighetstestet omedelbart utan separat tidsbeställning. Efter att ha svarat på frågor i tio minuter blev förvåningen ännu större, när kommissarien skrev ut och överräckte inköpstillståndet. Hela jobbet tog bara en halv timme.

Vapnet köptes och dagen för granskningen grydde. Den gick också smidigt och samtidigt kunde den gamla hagelpumpen lämnas in för skrotning.

Något svårare blev det omedelbart efteråt när en uppdatering av EU-vapenpasset var aktuell, men tjänstemannen inte lyckades radera det överlåtna geväret från passet och lägga till det nya. Det kan tydligen göras först när det egentliga innehavstillståndet har skickats hem per post. En tredje tur till polisinrättningen blir alltså nödvändig.

Det går alltså att får vapentillstånd och servicen är relativt flexibel. Ett besök tar i alla fall lätt en halv dag i anspråk, eftersom polisinrättningarna har annan tjänstetid än normala arbetande personer. Den första tiden på morgonen är först klockan nio. I allmänhet är det få personer som bor granne med polisinrättningen som sköter ärendet, så det är viktigt att göra tillståndsprocessen ännu mer flexibel. Med tanke på kilometerkostnader och förlorad arbetstid blir priset på tillståndet lätt över hundra euro, som jägaren själv får betala.

Jakt