Posio är ett av jägarnas favoritområden. Bild: Jani Suua
Posio är ett av jägarnas favoritområden. Bild: Jani Suua

Skillnader i populariteten mellan Forststyrelsens tillståndsområden för småvilt

Vanan och längtan efter vildmarken får ofta jägarna att återvända till bekanta jaktområden.

Forststyrelsen upprätthåller 124 tillståndsområden för småvilt på statens mark runtom i Finland. I 117 av dessa områden kan man också jaga skogshönsfåglar. I norra delen av Finland finns 65 tillståndsområden, där lokalbefolkningen enligt 8 § i jaktlagen har rätt att jaga på statens mark inom den egna kommunen.

Kommuninvånarnas fria jakträtt beaktas i de här tillståndsområdena när man fastställer både fågelbeståndet och antalet jaktlicenser. Studier visar att de lokala jägarna beroende på tillståndsområde tar 60–80 procent av hönsfågelbytet på statens mark. Det återstående bytet beräknat på basis av en ekologiskt hållbar beskattning kan fastställas som tillståndsdygn och säljas till jägare från annan ort.

Områdena i öster mest eftertraktade

Figur 1 visar efterfrågan på licenser för hönsfågeljakt som fanns till försäljning per tillståndsområde 2013 och 2014. Skillnaderna mellan tillståndsområdena är markanta när det gäller efterfrågan på hönsfågellicenser. Vissa tillståndsområden är eftertraktade år efter år, medan det nästan alltid finns licenser kvar i andra områden, även i början av hönsfågelsäsongen.

De mest eftertraktade områdena finns till största delen i Östra Lappland, nordöstra Österbotten och delvis i Kajanaland och Övre Lappland, men hönsfågellicenserna säljs slut varje år också i vissa tillståndsområden i Östra och Mellersta Finland. Mest hönsfågellicenser blir kvar i tillståndsområdena i västra Finland.

Varför är då vissa tillståndsområden år efter år mer populära än andra? En viktig orsak torde helt enkelt vara vanan. Jägarna har vant sig vid ett visst område, lärt känna terrängen och servicen i regionen. På så sätt har de med tiden slagit rot i ett visst område och kan inte längre ens tänka sig ett annat alternativ. De bekanta platserna, minnena med anknytning till dessa och att återvända dit kan bara det utgöra en viktig del av upplevelsen med en jaktresa.

Landskapet och typen av skog påverkar säkert också valet av jaktområde. De öppna fjällandskapen i Övre Lappland och ödemarkerna i Östra Lappland och Kajanaland torde vara orsaken till de här områdenas popularitet bland jägarna. För den som jagar med hund inverkar också hundens ras på vilken terräng och skog man väljer. En annan väsentlig faktor i valet av jaktområde är möjligheten att hitta ett lämpligt övernattningsställe. För många kan den egna stugans läge eller en bekant hyrstuga avgöra var man väljer att jaga.

Figurerna visar att de tillståndsområden där det säljs flest jaktlicenser finns i de östra och norra delarna av landet.
Figurerna visar att de tillståndsområden där det säljs flest jaktlicenser finns i de östra och norra delarna av landet.

Vildmarken fascinerar

Tydligen är jägarna villiga att åka längre sträckor för att jaga hönsfåglar. Många fågeljägare verkar vara ute efter att få uppleva vildmarken, eftersom tillståndsområdena i närheten av de stora bosättningscentrumen, på bara en dagsturs avstånd, inte har någon större dragningskraft.

Något överraskande verkar områdets fågelbestånd i dagens läge inte inverka på valet av tillståndsområde. Den slutsatsen kan dras av att den årliga efterfrågan på jaktlicenser i områdena inte ser ut att påverkas av att fågelbeståndet i områdena varierar från år till år. Å sin sida kan en jägare som köper sin jaktlicens i juni naturligtvis inte veta något om höstens fågelbestånd när han eller hon väljer tillståndsområde.

Försäljningen av jaktlicenser för hönsfågel i Forststyrelsens tillståndsområden för småvilt ordnas i två omgångar. Den första försäljningen, cirka hälften av alla tillståndsdygn, kan enligt försiktighetsprincipen erbjudas till försäljning redan i juni.

Det slutliga antalet jaktlicenser i Forststyrelsens tillståndsområden för småvilt fastställs på basis av fågelbeståndet enligt inventeringarna under sensommaren. Ytterligare jaktlicenser börjar man sälja i slutet av augusti. En del av licenserna säljs redan i juni därför att åtminstone en del av jägarna ska kunna planera och boka sin resa, inkvartering med mera inför höstens jakt i god tid efter att jaktlicensen har beviljats.

I Utajärvi tillståndsområde i närheten av Uleåborg finns blandad ekonomiskog. Bild: Ahti PutaalaI Utajärvi tillståndsområde i närheten av Uleåborg finns blandad ekonomiskog. Bild: Ahti Putaala

Forskningsdata behövs

I brist på forskningsdata kan man när det kommer till kritan bara gissa sig till alla orsaker och deras inbördes vikt när det gäller licensjägarnas val av samma jaktområde år efter år. Det finns alltså behov av detaljerad profilering av småviltjägarna på basis av forskningsdata, det vill säga identifiering av de olika jägartyperna utifrån bakgrund, handlande och tänkesätt.

Med mer exakt information och identifiering av jägartyperna är det i framtiden också möjligt att effektivisera marknadsföringen och utveckla utbudet i de statsägda tillståndsområdena enligt jägarnas behov. På så sätt skulle småviltjägarna kunna uppmuntras att pröva jaktlyckan också i obekanta tillståndsområden, vilket skulle främja en jämnare fördelning av jakttrycket än för närvarande mellan tillståndsområdena.