Panu Hiidenmies
Ledaren

Vargjakten måste fortsätta

Försöket med beståndsvårdande vargjakt har nu pågått i Finland i två år. Det har knorrats om framgången, trots att jakten som helhet har gått bra.

Man måste få hålla efter vargbeståndet också i framtiden enligt gemensamma och rimliga spelregler. Varken vargjakt eller någon annan typ av jakt är som hjärnkirurgi, där allting alltid går som planerat trots pressen från många variabler. I villkoren för de dispenser för vargjakt som beviljats måste i allt högre grad beaktas också de krav som jakten ställer i praktiken.

Vargar river jakthundar och vilt samt orsakar skador på husdjur. Det är viktigt att rovdjuren hålls skygga genom att rikta ett rejält jakttryck mot individer och flockar som rör sig i närheten av bebyggelse. Vargar som orsakar skada och är alltför orädda måste elimineras omedelbart.

Jägarna har skött sitt jobb oklanderligt i fråga om vargjakten. Den beståndsvårdande vargjakten måste fortsätta. Statsmakten och viltförvaltningen måste redan i början av hösten göra sitt yttersta för att se till att jakten får fortsätta. Jägarförbundet har framfört sitt tydliga budskap i ärendet till de högsta beslutsfattande instanserna både i Finland och inom EU.

Redaktion, Jahti–Jakt

Heli Siitari – chefredaktör, verksamhetsledare
heli.siitari@metsastajaliitto.fi , 040 826 7998

Teemu Simenius – organisationschef
teemu.simenius@metsastajaliitto.fi, 010 841 0053

Sara Seppälä – redaktionssekreterare
sara.seppala@metsastajaliitto.fi, 010 841 0055 / 050 442 9848

Ere Grenfors – redaktör, utbildningschef
ere.grenfors@metsastajaliitto.fi, 010 841 0057

Kai Tikkunen – redaktör, informatör
kai.tikkunen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0056

Jaska Salonen – redaktör, medelanskaffare
jaska.salonen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0062 / 040 561 5076

Jussi Partanen – redaktör, utblidningskoordinator
jussi.partanen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0065

Jahti-Jakt är Finlands Jägarförbunds medlemstidning

Redaktion

Finlands Jägarförbund

Kinturinkuja 4, PL 91

11101 Riihimäki

puh. 010 841 0050

fax. 010 841 0051

suomen@metsastajaliitto.fi

jahti@metsastajaliitto.fi

www.metsastajaliitto.fi

Prenumerationer

010 841 0050

Annonsförsäljning

Jaska Salonen 010 841 0062

metsastajaliitto.fi/mediakortti

Layout

Magnus Scharmanoff,
Aste Helsinki Oy

Digiproduktion

Aste Helsinki Oy

astehelsinki.fi

Digi-Jakt utkommer år 2017 fem gånger

(mars, maj, augusti, oktober, november)

Den tryckta Jahti-Jakt utkommer med fem nummer i året

(februari, april, juli, september och december)

51:de årgången

Upplaga 143 556 (LT 2011)

ISSN 1234-3090