Lauri Kontro
Lauri Kontro
@ laurikontro
Från ordföranden

Vilt är också ekonomi

Jakt och jaktvård betraktas i allmänhet enbart som hobbyer, och alldeles utmärkta hobbyer är precis vad de är.

Jaktvård är naturvård som bäst – den tryggar viltets välbefinnande och naturens balans. För ett hundratal år sedan var älgen ett utrotningshotat djur; numera är älgbeståndet mycket starkt och tål att jagas. Älgen är idag den viktigaste viltarten i Finland.

Trots det är jakt inte enbart en hobby som ger glädje och hälsa, utan också en del av ekonomin på landsbygden. Vilthushållningen bidrar till samhällsekonomin med euron och sysselsättning.

Viltkött är det bästa verkligt närproducerade livsmedlet, som är uppfött utan hormoner eller antibiotika. Studier visar att vilt är det mest hälsosamma köttet. Detsamma gäller naturligtvis all vild mat som finns i naturen, såsom vilt, fisk, bär, svamp och örter. Även den moderna människan kan leva och äta på ett naturenligt sätt.

Jakt och jaktvård skapar sysselsättning på landsbygden och i städerna. Jaktturismen utvecklas till en allt viktigare typ av turism också i Finland. De vidsträckta statsägda markerna innebär möjligheter för alla med jakt som hobby. Man kan gissa sig till att antalet gästande jägare hos föreningarna också kommer att öka rejält i framtiden.

Den efterlängtade utvidgningen av bågjakten till att omfatta också vitsvanshjortar träder i kraft om ett år. Det är en möjlighet som borde marknadsföras även i utlandet. Finland är ett intressant resmål för bågskyttar från alla länder.