Lauri Kontro
Lauri Kontro
@ laurikontro
Puheenjohtajan palsta

Riista on myös taloutta

Metsästys ja riistanhoito käsitetään yleensä pelkiksi harrastuksiksi. Sitähän ne tietysti ovatkin, hyviä harrastuksia.

Riistanhoito on luonnonhoitoa parhaimmillaan, riistan hyvinvoinnin ja luonnon tasapainon turvaamista. Vielä sata vuotta sitten hirvi oli uhanalainen eläin, nyt hirvikanta on erittäin vahva ja kestää metsästystä. Hirvi on tänä päivänä Suomen tärkein riistaeläin.

Metsästys on kuitenkin paitsi iloa ja terveyttä tuova harrastus, myös osa maaseudun taloutta. Riistatalous tuo kansantalouteen euroja ja luo uutta työtä.

Riistanliha on parasta ja oikeinta lähiruokaa, johon ei ole käytetty hormoneja eikä antibiootteja. Riistanliha on tutkimusten mukaan kaikkein terveellisintä lihaa. Tämä koskee tietysti kaikkea luonnosta saatavaa villiruokaa, riistaa, kalaa, marjoja, sieniä ja yrttejä. Myös nykyajan ihminen voi elää ja syödä luonnonmukaisesti.

Metsästys ja riistanhoito luovat työtä maaseudulle ja kaupunkeihin. Metsästysmatkailu on Suomessakin kehittymässä entistä tärkeämmäksi matkailun muodoksi. Laajat valtionmaat tarjoavat mahdollisuuksia metsästyksen harrastajille. On helppo arvata, että tulevaisuudessa myös vierasmetsästäjät seuroissa lisääntyvät paljon nykyisestään.

Pitkään odotettu jousimetsästyksen laajennus valkohäntäpeuraan on tulossa vuoden kuluttua voimaan. Tämä mahdollisuus kannattaisi markkinoida ulkomaita myöten. Suomi on kiinnostava matkailukohde kohde kaikkien maiden jousimiehille ja naisille.