Heli Siitari
Ledaren

Ansvarstagande

Den senaste månaden har varit en jäktig och händelserik period för verksamhetsledaren. Det har varit glädjande att höra och läsa om jägarnas goda gärningar för att hjälpa sina medmänniskor: lokala jaktföreningar har tagit med äldre jägare ut på jakt och grannar har fått en hjälpande hand. Ett annat glädjeämne var att per brev få ta emot tack å lokala jägares vägnar för att de respekterade ett begravningståg mitt under jaktdagen. På allhelgonadagen ordnades evenemanget Finlands största jaktfest på ett sextiotal orter runt om i Finland, vilket kan betraktas som en rejäl gemensam ansträngning för att främja jaktens acceptabilitet. Ett stort tack till alla arrangörer!

En hel del positivt, men även en del smutskastning. Förbundet arbetar ständigt för jaktens kontinuitet och acceptabilitet i Finland. Det är fint att kunna föra fram exempel på ansvarstagande verksamhet: rätt slags respekt för naturen, etisk jaktpraxis och det naturvårdande arbete som jägarna utför. Tyvärr förekommer alltför ofta även olika typer av ansvarslösa handlingar, som vanligtvis begåtts av enskilda jägare. Dessa får beklagligtvis onödigt mycket utrymme i medierna.

Även artidentifiering – en grundläggande färdighet för varje jägare – har gett upphov till bekymmer och korrespondens. Den grundläggande principen är att om man inte kan identifiera den art som ska jagas så låter man bli att skjuta. Misstag kan ske, men varje enskild jägare borde aktivt verka för att minimera risken för dessa. Alla vi som jagar delar också på ansvaret. Varje jägare fungerar som ett visitkort för jakten hos den stora allmänheten.

Vi jägare utgör en mycket mångskiftande grupp. Vi finns på landet och i städerna. Till vår grupp hör män och kvinnor. Direktörer, knegare och arbetslösa. Alla är vi jägare. Jag har lagt märke till – i själva verket långt innan jag tog jobbet som verksamhetsledare – att när något negativt sker med anknytning till jakt, händer det ofta att vårt förbund utpekas. Telefonen ringer med frågor om vad vi som förbund har för avsikt att göra med den här eller den där medlemmen, som (kanske) har brutit mot lagen eller på något sätt handlat oetiskt. Ofta döms en person redan före utredningen, men samtidigt döms också hela Jägarförbundet. I samband med positiva nyheter förbises förbundet ofta. Vad kan vi alla tillsammans göra åt saken?

Ansvarstagande och ansvarslöshet. Dessa används skickligt för att påverka. Både för och emot jakt. Med en ansvarstagande inställning och goda verksamhetsmodeller kan ni alla hjälpa oss anställda vid förbundet och de förtroendevalda med att bevaka jaktens intressen. Det är avsevärt lättare att sköta intressebevakningen med hjälp av goda förebilder. Låt oss samarbeta. Vi kan alla föregå med gott exempel och sprida mer information om de positiva omständigheterna med anknytning till jakt!

Med hopp om en god avslutning på hösten.

Redaktion, Jahti–Jakt

Heli Siitari – chefredaktör, verksamhetsledare
heli.siitari@metsastajaliitto.fi , 040 826 7998

Teemu Simenius – organisationschef
teemu.simenius@metsastajaliitto.fi, 010 841 0053

Sara Seppälä – redaktionssekreterare
sara.seppala@metsastajaliitto.fi, 010 841 0055 / 050 442 9848

Ere Grenfors – redaktör, utbildningschef
ere.grenfors@metsastajaliitto.fi, 010 841 0057

Kai Tikkunen – redaktör, informatör
kai.tikkunen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0056

Jaska Salonen – redaktör, kontaktchef
jaska.salonen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0062 / 040 561 5076

Jussi Partanen – redaktör, utblidningskoordinator
jussi.partanen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0065

Jahti-Jakt är Finlands Jägarförbunds medlemstidning

Redaktion

Finlands Jägarförbund

Kinturinkuja 4, PL 91

11101 Riihimäki

puh. 010 841 0050

fax. 010 841 0051

suomen@metsastajaliitto.fi

jahti@metsastajaliitto.fi

www.metsastajaliitto.fi

Prenumerationer

010 841 0050

Annonsförsäljning

Jaska Salonen 010 841 0062

metsastajaliitto.fi/mediakortti

Layout

Magnus Scharmanoff,
Aste Helsinki Oy

Digiproduktion

Aste Helsinki Oy

astehelsinki.fi

Digi-Jakt utkommer år 2017 fem gånger

(mars, maj, augusti, oktober, november)

Den tryckta Jahti-Jakt utkommer med fem nummer i året

(februari, april, juli, september och december)

51:de årgången

Upplaga 143 556 (LT 2011)

ISSN 1234-3090