Tuomas Hallenberg
Från ordföranden

De aktuella stora rovdjuren

Under innevarande säsong har ett oroväckande stort antal hundar strukit med på grund av vargen. Varje fall är en tragedi för hundägaren med familj. Även tillbud och skador på husdjur har slagits upp stort i medierna. Finlands Jägarförbund har förbundit sig att verkställa förvaltningsplanen för vargstammen och naturligtvis förväntar vi oss detsamma också av andra. Uppskattningen av stammen grundar sig på observationer. Låt oss än en gång sköta vårt jobb oklanderligt genom att producera information av högsta kvalitet för forskningens behov. Vi gör det vi ska.

Riksomfattande mål har ställts upp för vildsvinsstammen. Intressentgrupperna har till och med erbjudit ersättningar för att sporra oss att möta utmaningen som förvaltningen av stammen innebär. De milda vintrarna har gjort stammens tillväxtpotential stor. Jägarna spelar en nyckelroll i förvaltningen av stammen. Vaktjakt ger resultat, men sällskapsjakter är mer effektiva. På många håll har man förbundit sig till arbetet och anmäler alla fällda djur.

Det har också talats om att det inte är tillåtet att fälla vildsvin i samband med älgjakt. Motiveringen har varit att ett vildsvin kan vara farligt bland annat för drevkarlarna. ”Ring en vän” heter det ju också i frågelekar. Alltså ringer jag en gammal bekant i Estland. Mannen, som har decennier av erfarenhet och har jagat på olika håll i Estland i hela sitt liv, konstaterade: ”Något teoretiskt. Jag har hört om endast ett fall för många år sedan. Svin kan fällas, precis som älgar.” Ta alltså vara på alla tillfällen – ibland kan det vara en god idé att justera jaktkulturen en aning.

I väntan på vintern!