Finländska och tyska jägare diskuterar över en kopp kaffe under pausen.
Finländska och tyska jägare diskuterar över en kopp kaffe under pausen.

Gäster på jakt

Jägarutbyte berikar både värdens och gästernas jaktupplevelse. Stor-Savolax distrikt fick besök av tyska jägare på älgjakt.

I många fall får Jägarförbundets distrikt eller föreningar utländska jaktgäster, vars närvaro måste tas i beaktande i god tid före jakten. Stor-Savolax distrikt har samarbetat med S:t Michels stad i hela tio år när det gäller jägarutbyte med tyska provinsen Ostholstein. Vartannat år har vi haft gästjägare vid våra jakter och utbytet har gett nästan enbart positiva erfarenheter.

Det är mycket som måste skötas före jakten. Helst redan en månad på förhand behövs kopior av gästernas giltiga jaktlicenser (jaktkort) och intyg över avlagt skjutprov. Med hjälp av kopiorna kan värdorganisationen anhålla om intyg över avlagt skjutprov för gästerna hos verksamhetsledaren vid den lokala jaktvårdsföreningen, så att de får delta i jakten.

Numera är det också önskvärt att jaktgästerna tar med sig sitt EU-vapenpass, om de har ett sådant. En jaktgäst som har ett EU-vapenpass kan stå på pass ensam under jakten. En gäst som inte har ett EU-vapenpass måste alltid ha av en finländsk ledsagare.

Även en grundkarta duger till att ledsaga utländska gäster i terrängen.
Även en grundkarta duger till att ledsaga utländska gäster i terrängen.

Lokal guide

I Tyskland sysslar man huvudsakligen med vakjakt och gäster har alltid med en ledsagare i jakttornet eller -kojan, som ger strikta anvisningar om vilka djur man får skjuta. Erfarenheter visar att det också hos oss kunde vara bra för gäster att ha en lokal jägare med hyfsade språkkunskaper med sig på passet för att ge anvisningar om vilka djur man får skjuta eller vilka man under inga omständigheter får skjuta.

Det är bra att ge gästerna ett ganska detaljerat program på förhand, så de har möjlighet att ta med sig gåvor till värdarna och lämpliga kläder till exempel för kvällsevenemang. Det är också viktigt att informera dem om väderprognosen inför tiden för jakten eller ge råd angående var de kan hitta prognosen.

En nyss fälld älgtjur som dragits upp på en släpvagn inspekteras av våra tyska gäster.En nyss fälld älgtjur som dragits upp på en släpvagn inspekteras av våra tyska gäster.

Klara regler

Före jakten ska gästerna informeras om de väsentligaste reglerna för jakten. Exempelvis före en älgjakt är det viktigt att berätta – gärna med bilder som stöd – hur man skiljer en älgkalv från en vuxen individ eller en ungtjur. Det är också viktigt att betona att hos oss får man inte skjuta en älgko som fortfarande har kalvar. Med tanke på älgtjurarna ska man nämna de rekommendationer som följs angående taggar.

Det är en god idé att på förhand komma överens inom föreningen på vilka villkor jaktgästerna delta i jakten. I vårt fall har distriktets gäster fått delta i jakterna när de köpt gästjaktkort. Frågorna avhandlades på förhand vid föreningarnas älgmöten.

Under jakten sitter gästerna på pass ensamma eller med en ledsagare, de får strikta anvisningar om skjutsektorerna och om vilka djur de får skjuta på passet. Efter passet hämtas gästerna från passplatsen och ledsagas till pausplatserna, där de får delta i korvgrillning under matpausen. Helst ska åtminstone någon av jägarna på platsen kunna konversera med gästerna, så att de känner sig som en del av laget och trivs på jakten.

Smidigt i Stor-Savolax

Utbytet av jägare mellan Stor-Savolax distrikt och den tyska provinsen Ostholstein har fungerat utmärkt i tio år. Båda parterna har fått mängder av erfarenhet, upplevelser och information om de vitt skilda jaktkulturerna.

Vi har också knutit många vänskapsband och besökt varandra även utanför jaktsäsongen. I höstas hade vi tyska gäster i S:t Michel och jakten var mycket lyckad: vi placerade våra gäster på heta pass under jakten, men denna gång fick de inte tillfälle att fälla något. De fick i alla fall höra goda skall, höra de fällande skotten på nära håll samt se fällda älgar och kalvar. Dessutom bjöd vi på frisk luft i härligt väder.