Styckning av björn vid Lihatrio Oy i Saarijärvi.
Styckning av björn vid Lihatrio Oy i Saarijärvi.

Köttstyckning och vassa knivar

Charkuteriet Kivijalka Kuukkanen styckar kött och vässar knivar. Det ambulerande företaget kan också vidareförädla kött.

Den här älgkalven är styckad, mald och vakuumförpackad.
Den här älgkalven är styckad, mald och vakuumförpackad.

Rene Kuukkanen från Muurame har i ett och ett halvt år drivit Kivijalka Kuukkanen, ett företag som erbjuder köttstyckningstjänster. Kuukkanens erfarenhet av kötthantering sträcker sig emellertid mycket längre tillbaka än så: han har varit verksam i branschen i mer än 15 år. En nyhet är att erbjuda jaktföreningarna köttstyckningstjänster.

– Vid behov kommer jag till föreningens slakteri och tar med mig all utrustning som behövs: skyddsutrustning, knivar, sågar samt köttkvarn och vakuumförpackare, berättar Kuukkanen om sina tjänster.

Kuukkanen kan också sköta hela processen från styckning av djurkroppen till en ätfärdig produkt, eftersom han samarbetar med företaget Säilyke Herttua i Uurainen. Av köttet kan produceras till exempel konserver, basturökt kött eller korv.

Kuukkanen bor i Muurame och styckar kött huvudsakligen i Mellersta Finland. Stora partier kan han åka längre bort för att arbeta med. Under företagets första höst styckade han drygt 40 älgar.

Rene Kuukkanen arbetar med vässning. Fotograf: Tomi Tuuliranta
Rene Kuukkanen arbetar med vässning. Fotograf: Tomi Tuuliranta

Utbildning i köttstyckning

Rene Kuukkanen anser att finländska jägare är hyfsat duktiga på att hantera kött. Även upplysningen om hygien och förvaring har gått fram.

– De flesta klarar sig bra med kniven. Köttstyckning kräver emellertid repetition och regelbunden övning. I samband med finputsningen märker man om köttet hanterats av ett proffs, försäkrar han.

– Det är trevligt att märka att framför allt den yngre generationen av jägare är intresserade av alternativa styckningsmetoder. Djurkroppen kan ge så mycket mer än bara soppkött, skrattar Kuukkanen.

Kuukkanen ger också kurser i köttstyckning på beställning.

– Normalt börjar jag med en kort teorilektion och går sedan vidare till själva styckningen. Jag betonar hanteringen av materialet och användningsändamålet.

– Om jag har ombetts stycka en älg hos någon förening går det naturligtvis så att jag också berättar om styckning, eftersom någon representant för föreningen i allmänhet är närvarande. Det är också utbildning, konstaterar Kuukkanen.

Lamm klart för försäljning.Lamm klart för försäljning.

Vassa knivar

Rene Kuukkanen har ett annat företag vid namn Sharpmate. Företaget erbjuder vässningsservice och följer med vart företagaren än åker, för all utrustning och vattenbryne finns i bilen. Kuukkanens kundkrets består av både privatpersoner och företag, och han har vässat knivar för såväl storkök som restauranger. Jägarna kan alltså få sina knivar vässade samtidigt som Kuukkanen styckar eller håller kurs.

Och saknar man bra knivar så kan Kuukkanen hjälpa, eftersom han också är återförsäljare av knivar.

– Själv har jag använt Victorinox knivar i många år. Jag säljer också produkter av märkena Alpen Optics och MastermarkBrands.

Kuukkanen lovar att man också får testa knivarna före köpbeslutet.

Mer information får du av Rene Kuukkanen:

050 327 2272

kivijalkakuukkanen@gmail.com

www.facebook.com/kivijalkakuukkanen

www.facebook.com/SharpmateSuomi