Panu Hiidenmies
Ledaren

Hjortdjursbestånden på uppgående

Våra hjortdjursbestånd medför både potential och utmaningar. Vitsvanshjorten har på senare år börjat närma sig älgen – vårt viktigaste vilt – i fråga om antalet fällda djur. Även rådjurs- och dovhjortsbestånden ser ut att bli starkare. Det är möjligt att vi i framtiden i Finland har mer robusta regionala hjortdjursbestånd, som accepteras och utnyttjas lokalt. Med beaktande av alla intressentgruppers önskemål. Exempel på detta finns redan.

När hjortdjursbestånden så småningom blivit allt rikligare och arterna allt fler har man lärt sig att uppmärksamma beståndens struktur. Selektiv jakt förbättrar med tiden jägarnas kunskaper och färdigheter samt framför allt motivationen att uppnå en sund struktur på beståndet. Vikten av jakten på hjortdjur erkänns mer öppet än tidigare. Köttets och troféernas värde har också stigit.

Rovdjursbestånden blir starkare också på andra håll än i de östliga delarna av Finland. Därför är det viktigt att i högre grad än tidigare uppmärksamma också rovdjurens jakt på hjortdjuren och beakta dess inverkan på bestånden parallellt med jaktbeskattningen. Norra Karelen kan tjäna som ett varnande exempel. Om inte jakten på hjortdjur anpassas till den avgång som regionens rovdjur orsakar, kanske inte ens en begränsning av jakten kan rädda det regionala hjortdjursbeståndet från en total krasch. Något att tänka på för alla och envar.

Redaktion, Jahti–Jakt

Heli Siitari – chefredaktör, verksamhetsledare
heli.siitari@metsastajaliitto.fi , 040 826 7998

Teemu Simenius – organisationschef
teemu.simenius@metsastajaliitto.fi, 010 841 0053

Sara Seppälä – redaktionssekreterare
sara.seppala@metsastajaliitto.fi, 010 841 0055 / 050 442 9848

Ere Grenfors – redaktör, utbildningschef
ere.grenfors@metsastajaliitto.fi, 010 841 0057

Kai Tikkunen – redaktör, informatör
kai.tikkunen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0056

Jaska Salonen – redaktör, medelanskaffare
jaska.salonen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0062 / 040 561 5076

Jussi Partanen – redaktör, utblidningskoordinator
jussi.partanen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0065

Jahti-Jakt är Finlands Jägarförbunds medlemstidning

Redaktion

Finlands Jägarförbund

Kinturinkuja 4, PL 91

11101 Riihimäki

puh. 010 841 0050

fax. 010 841 0051

suomen@metsastajaliitto.fi

jahti@metsastajaliitto.fi

www.metsastajaliitto.fi

Prenumerationer

010 841 0050

Annonsförsäljning

Jaska Salonen 010 841 0062

metsastajaliitto.fi/mediakortti

Layout

Magnus Scharmanoff,
Aste Helsinki Oy

Digiproduktion

Aste Helsinki Oy

astehelsinki.fi

Digi-Jakt utkommer år 2017 fem gånger

(mars, maj, augusti, oktober, november)

Den tryckta Jahti-Jakt utkommer med fem nummer i året

(februari, april, juli, september och december)

51:de årgången

Upplaga 143 556 (LT 2011)

ISSN 1234-3090