På seminariet fanns en uppstoppad älg på motorhuven på en bil, för att åskådliggöra vilka skador en älgkollision kan orsaka.
På seminariet fanns en uppstoppad älg på motorhuven på en bil, för att åskådliggöra vilka skador en älgkollision kan orsaka.

Ny teknologi minskar antalet älgolyckor

Jägarförbundet deltar i kampanjen Älgvarning!, som söker metoder för att minska risken för älgolyckor. I Jyväskylä ordnades som en del av kampanjen ett seminarium med fokus på att minska antalet olyckor.

Med det befintliga älgbeståndet sker cirka 1 500 älgolyckor årligen, av vilka mer än hundra också ger upphov till personskador.

– Ett fordons obligatoriska trafikförsäkring ersätter personskador för personer som skadats i en trafikolycka. Sedan julen 2009 har staten inte längre ersatt skador på fordonet, berättar Mari Ryymin vid Trafikförsäkringscentralen.

– För att få ersättning krävs att man kolliderat med en älg, annars är det fråga om en kollisionskada, fortsätter hon.

Evenemanget öppnades av riksdagens förste vice talman Mauri Pekkarinen (cent), som berättade om sina egna möten med hjortdjur. År 1994, när Pekkarinen var inrikesminister, kolliderade hans ministerbil med en ren på sträckan Kuusamo–Uleåborg. En annan gång var talmannen nära att kollidera med en älg i skidspåret i Laajavuori, Jyväskylä.

Bilen kommer lätt tvåa i en kollision.
Bilen kommer lätt tvåa i en kollision.

Ny teknologi

På seminariet presenterades en mängd innovationer som syftar till att minska kollisionsrisken. Trackers och V-Traffics aktiva älgvarningssystem varnar för fara direkt i navigatorer på vägarna i närheten, bara älghundens ägare har aktiverat varningen.

Trackers Hannu Lohi berättade att han noga hade övervägt det bästa sättet att överföra information om att hund och älg närmar sig från en hund-GPS till en bilförare. En varning baserad på V-Traffics radiosändning kan också köras till Garmins navigatorer.

På seminariet presenterades också EDlooper, som använder tidigare data om älgkollisioner i sin applikation. Deras samarbete med jägarna har utvecklats i takt med B-Bark hundpejl. Enligt Ilkka Kotilainen vid Trafikverket arbetar man i allmänhet med att i rask takt utveckla sätt att utnyttja mobilnätet. Han uppmanar serviceleverantörerna att samarbeta så att informationen når ut till alla som rör sig på vägarna och förbättrar trafiksäkerheten.

Kampanjen Älgvarning! startade i fjol med en temadag som ordnades runt om i landet. Under temadagen informerades vägtrafikanterna om hur man förebygger älgkollisioner. På seminariet denna höst överräcktes Bilskoleförbundets och Finlands Jägarförbund Norra Karelens distrikts vimplar till jägaren Reijo Jumppanen från Kides. Kampanjen startades på hans initiativ.

Som avslutning på evenemanget förevisade FRK och Bilskoleförbundet hur man bör handla vid en älgkollision.

Seminariet öppnades av Centerpartiets Mauri Pekkarinen.Seminariet öppnades av Centerpartiets Mauri Pekkarinen.