Nyheter
I Holland gasas mer än hundratusen kanadagäss ihjäl. Bild: Juha Hellström
I Holland gasas mer än hundratusen kanadagäss ihjäl. Bild: Juha Hellström

Holland avlivar tusentals fåglar med gas

I Holland störs och avlivas varje år hundratusentals gäss. Cirka 150 000 kanadagäss, 150 000 grågäss och 50 000 bläsänder möter sitt öde. Även vitkindade gäss, prutgäss, spetsbergsgäss och bläsgäss avlivas. Maaseudun Tulevaisuus var först ute med nyheten.

En metod som används är att avliva fåglarna med gas. Motiveringen är att man vill undvika skador på skördar, boskap, skogar och vattendrag. Gäss har gasats ihjäl sedan 2012. Det betraktas som en effektiv metod för att förbättra flygsäkerheten. Fåglarna drivs först in i en container och avlivas sedan med koldioxid.

Digi-Jakt

Mårdhunden ökar i Lappland

I sex år har mårdhunden jagats intensivt i Lappland med goda resultat. Man har lyckats minska det totala beståndet och bytet har minskat kraftigt i takt med att jakttrycket ökat. Samtidigt har mårdhundsbeståndet makat sig norrut. Under våren och sommaren observerades fler mårdhundar än i fjol och flera kullar hittades norr om polcirkeln. Kullar har observerats i exempelvis Luusua, Unari och Kierinki, Sodankylä. Söder om Vuotso har en mårdhund blivit överkörd av en bil. De allt fler observationerna visar att beståndet igen har börjat växa och att arten samtidigt har spritt sig längre norrut än tidigare.

När nu mårdhundsbeståndet är under kontroll är det bäst att hålla efter det. Det är speciellt viktigt med intensiv jakt på mårdhunden i Lappland, för att arten inte ska sprida sig till Skandinavien. Under de närmaste månaderna är ett stort antal jägare med hundar ute på älg- och fågeljakt. De jägare som rör sig i terrängen spelar en nyckelroll i bekämpningen av den skadliga främmande arten – varje jägare som stöter på en mårdhund kan dra sitt strå till stacken.

Jakt på främmande rovdjur är den bästa sortens vilt- och naturvård.

Digi-Jakt

Vinnare i utlottningen av lockpipor

Tre Zink Calls Power Hen lockpipor för änder (värde 59,50 €/st.) lottades ut bland alla som svarat på responsenkäten i föregående nummer av Digi-Jakt. De lyckliga vinnarna var Tuure Eskelinen från Vanda, Hannu Aalto från Yläne och Hannele Saarinen från Meritie.

Vi tackar alla deltagare!

Sara Seppälä