Video

Stämningar från MegaTjäderlägret

Det första riksomfattande MegaTjäderlägret för ungdomar, ett storläger med jakttema, ordnades i månadsskiftet juni–juli under den gångna sommaren. Lägerplatsen var försvarsmaktens övningsområde i Sotinpuro i Nurmes.

MegaTjäderlägret samlade en stor grupp 13–17-åriga entusiastiska ungdomar som ville skaffa sig nya färdigheter. Under lägret fick de unga bekanta sig med olika teman med anknytning till jakt, allt från mångsidigt skytte till hantering av vilt, jakthundar och vildmarksfärdigheter samt utbildning i föreningsverksamhet.

Många frivilliga och samarbetspartner deltog också i lägret. Utan deras hjälp skulle många av arrangemangen inte ha varit möjliga. Ett stort tack till alla som deltog i MegaTjäderlägret!

Ta en titt på videon från lägret och njut av stämningen!

Video