Lauri Kontro
Lauri Kontro
@ laurikontro
Från ordföranden

Vargombuden inleder sitt arbete i landskapen

Jägarförbundets styrelse beslöt att tillsätta vargombud i landskapen. Förbundets distriktsorganisationer väljer ett eget vargombud för sin region. Ombudets uppgift är att följa vargsituationen i landskapet, samla information om vargbeståndet och vilka skador vargarna orsakat samt hålla kontakt med myndigheterna, i första hand med Viltcentralen och polisen. Vargombudet ska också assistera jaktföreningarna med ansökningar om nya jaktlicenser på varg.

Konflikter med vargar är än en gång på tapeten. Vargarna förökar sig effektivt och flera nya kullar har fötts under fortplantningssäsongen. På vissa håll finns det så många vargar att reviren ligger sida vid sida. I Östra Finland vet man också att det på andra sidan gränsen finns ett reservat som inte töms i första taget.

Vargen är en del av naturen i Finland och vi måste kunna leva med den. Vargen är ändå framför allt ett vilt och den bör jagas. Vargbeståndet i Finland är så starkt att det mycket väl tål en mer intensiv jakt än för närvarande.

Hittills har attityderna utgjort ett hinder för en vettig vargpolitik. Somliga betraktar vargen som ett heligt djur, som till och med är viktigare än människan. Trots att de är fåtaliga har dessa djuraktivister effektivt lyckats lägga beslag på diskussionen. I medierna får allt som på något sätt kan stämplas som naturskydd mycket utrymme. I verkligheten är naturskydd och naturvård emellertid något helt annat än aktivisternas oväsen.

Det finns också de som anser att vargen borde utrotas helt och hållet. Deras krav saknar likaså en dos realism. Vargen har funnits på jordklotet i tiotusentals år och är fortfarande en mycket livskraftig art, så att utrota vargen är inte möjligt ens i teorin.

En ansvarsfull vargpolitik innebär att vargbestånden regleras effektivt, så att också de skador som vargarna orsakar minimeras. Människan ska vara herre i sitt eget hus, inte vargen. Det bästa sättet att förvalta vargbeståndet är att jaga varg systematiskt.

Vargombuden är personer med erfarenhet av jakt och jaktpolitik, som bedömer vargsituationen realistiskt och sanningsenligt. De känner till de lokala förhållandena och är experter på vargfrågor. Jägarna och föreningarna gör klokt i att hålla kontakt med dem hela tiden.

En viktig uppgift under hösten är att samla in all tänkbar information om vargbeståndets storlek. Naturresursinstitutet Luke svarar för uppskattningen av beståndets storlek, men informationen kommer till största delen från jägarna. Vargombuden sköter för sin del om att all relevant information tas med i uppskattningarna.