Panu Hiidenmies
Pääkirjoitus

Hirvieläinkannat nousussa

Hirvieläinkannoissamme on sekä potentiaalia että haasteita. Valkohäntäpeura on kivunnut viime vuosien aikana kaadettujen eläinten määrässä lähelle tärkeintä riistaeläintämme hirveä. Myös kauris- ja kuusipeurakannat näyttävät vahvistuvan. Voi olla, että tulevaisuudessa Suomessa nähdään tanakampia alueellisia hirvieläinkantoja, jotka ovat paikallisesti hyväksyttyjä sekä hyödynnettyjä. Kaikkien intressiryhmien toiveet sujuvasti yhteen sovitellen. Tästä on jo olemassa esimerkkejä.

Hirvieläinkantojen hiljalleen runsastuessa ja lajikirjon monipuolistuessa on opittu kiinnittämään huomiota myös kannan rakenteeseen. Valikoiva metsästys lisää hiljalleen metsästäjien tietoja ja taitoja sekä ennen kaikkea motivaatiota terveen kantarakenteen tavoitteluun. Hirvieläinten metsästyksen arvo tunnustetaan aikaisempaa avoimemmin. Myös lihan ja trofeiden arvostus on lisääntynyt.

Petokannat vahvistuvat muuallakin kuin itäisessä Suomessa. Siksi jatkossa on syytä huomioida entistäkin tarkemmin myös petojen hirvieläimiin kohdistuva saalistus ja ottaa se huomioon metsästysverotuksen ohella kantoihin vaikuttavana tekijänä. Pohjois-Karjalan esimerkki on varoittava. Mikäli hirvieläinten metsästystä ei mitoiteta alueen petojen aiheuttamaan poistumaan, ei metsästystä rajoittamallakaan ehkä kyetä pelastamaan alueen hirvieläimiä totaaliselta romahdukselta. Siinä on pohdittavaa meille kaikille.

Toimitus, Jahti–Jakt

Heli Siitari – päätoimittaja, toiminnanjohtaja
heli.siitari@metsastajaliitto.fi , 040 826 7998

Teemu Simenius – järjestöpäällikko
teemu.simenius@metsastajaliitto.fi, 010 841 0053

Sara Seppälä – toimitussihteeri
sara.seppala@metsastajaliitto.fi, 010 841 0055 / 050 442 9848

Ere Grenfors – toimittaja, koulutuspäällikkö
ere.grenfors@metsastajaliitto.fi, 010 841 0057

Kai Tikkunen – toimittaja, tiedottaja
kai.tikkunen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0056

Jaska Salonen – toimittaja, varainhankkija
jaska.salonen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0062 / 040 561 5076

Jussi Partanen – toimittaja, koulutussuunnittelija
jussi.partanen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0065

Jahti-lehti on Suomen Metsästäjä­liiton jäsenlehti

Toimitus

Suomen Metsästäjäliitto

Kinturinkuja 4, PL 91

11101 Riihimäki

puh. 010 841 0050

fax. 010 841 0051

suomen@metsastajaliitto.fi

jahti@metsastajaliitto.fi

www.metsastajaliitto.fi

Tilaukset

010 841 0050

Ilmoitusmyynti

Jaska Salonen 010 841 0062

metsastajaliitto.fi/mediakortti

Ulkoasu

Magnus Scharmanoff,
Aste Helsinki Oy

Digituotanto

Aste Helsinki Oy

astehelsinki.fi

Digi-Jahti ilmestyy vuonna 2017 viisi kertaa

(maaliskuu, toukokuu, elokuu, lokakuu, marraskuu)

Painettu Jahti-lehti ilmestyy viitenä numerona vuodessa

(helmikuu, huhtikuu, heinäkuu, syyskuu ja joulukuu)

51. vuosikerta

Levikki 143 556 (LT 2011)

ISSN 1234-3090