Lauri Kontro
Lauri Kontro
@ laurikontro
Puheenjohtajan palsta

Susiasiamiehet aloittavat maakunnissa

Metsästäjäliiton hallitus päätti asettaa maakuntiin susiasiamiehiä. Liiton piirijärjestöt valitsevat kukin alueelleen oman susiasiamiehen, jonka tehtävänä on seurata maakunnan susitilannetta, kerätä tietoa susikannasta ja susien tekemistä vahingoista sekä pitää yhteyttä viranomaisiin, ensisijaisesti riistakeskukseen ja poliisiin. Susiasiamies avustaa metsästysseuroja myös susien kaatolupien hakemisessa.

Konfliktit susien kanssa ovat jälleen ajankohtaisia. Sudet lisääntyvät tehokkaasti ja lisääntymiskautena on tullut paljon uusia pentueita. Eräin paikoin susia on niin paljon, että niiden reviirit ovat kylki kyljessä. Itä-Suomessa tiedetään myös, että rajan takana on sellainen reservaatti, joka ei vähällä tyhjene.

Susi on osa Suomen luontoa ja sen kanssa on pystyttävä elämään. Susi on kuitenkin ennen muuta riistaeläin ja sitä pitää metsästää. Suomen susikanta on niin runsas, että se kestää hyvin paljon nykyistä tehokkaamman metsästyksen.

Järkevän susipolitiikan esteenä ovat tähän asti olleet asenteet. Joillekin susi on pyhä eläin, jopa tärkeämpi kuin ihminen. Nämä eläinaktivistit, vaikka ovatkin harvalukuisia määrältään, ovat pystyneet valtaamaan keskustelun ilmatilan tehokkaasti. Mediassa kaikki, mihin voidaan liittää luonnonsuojelun vihreä leima, saa helposti palstatilaa. Todellinen luonnonsuojelu ja luonnonhoito ovat kuitenkin kokonaan muuta kuin aktivistien rähinöinti.

On myös toisen laidan edustajia, niitä, joiden mielestä sudet tulisi hävittää viimeistä myöten. Näistäkin vaatimuksista puuttuu realismi. Suden hävittäminen ei ole edes teoriassa mahdollista, laji on ollut maapallolla kymmeniä tuhansia vuosia ja on hyvin elinvoimainen edelleen.

Vastuullinen susipolitiikka on sitä, että susikantoja säädellään tehokkaasti, jolloin myös susien tekemät vahingot minimoituvat. Ihmisen on oltava isäntä talossaan, ei suden. Paras keino hoitaa susikantaa on metsästää susia suunnitelmallisesti.

Susiasiamiehet ovat kokeneita metsästystä ja metsästyspolitiikkaa tuntevia henkilöitä, jotka arvioivat susitilannetta realistisesti ja totuudenmukaisesti. He tuntevat paikalliset olosuhteet ja ovat asiantuntijoita susiasioissa. Metsästäjien ja seurojen kannattaa olla heihin jatkuvassa yhteydessä.

Syksyn tärkeä tehtävä on kerätä kaikki mahdollinen tieto susikannan koosta. Arvion tekemisestä vastaa Luonnonvarakeskus Luke, mutta tiedot ovat suurelta osin metsästäjien keräämiä. Susiasiamiehet varmistavat omalta osaltaan sitä, että kaikki vaikuttava tieto saadaan mukaan näihin arvioihin.